Prezime i ime Telefon u uredu

E-mail

Broj ureda

B

BAKOTA Lidija, dr. sc., docentica

-

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

44

BENČINA Ksenija, viša lektorica

321-745

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

61

BERBIĆ KOLAR Emina, dr. sc., izvanredna profesorica, prodekanica za nastavu

321-703

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

47 i Ured prodekana

 

BIJUKOVIĆ MARŠIĆ Mirta, predavačica

321-754

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

47

BOGUT Irella, dr. sc., redovita profesorica

321-736

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

23

BORIĆ Edita, dr. sc., redovita profesorica

-

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

45

BOROVAC Tijana, dr. sc., docentica

321-731

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

49

BRUST NEMET Maja, dr. sc., docentica

321-742

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

58

C

CAKIĆ Lara, dr. sc., docentica

321-733

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

50

Č

     
ČOSIĆ Krešimir, asistent   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 47

D

DOBI BARIŠIĆ Karolina, dr. sc., poslijedoktorandica

321-753

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

DUBOVICKI Snježana, dr. sc., docentica, prodekanica za razvojno-stručni rad

321-742

321-705

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

58 i Ured prodekana

Đ

ĐURĐEVIĆ BABIĆ Ivana, dr. sc., izvanredna profesorica

321-751

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

E

ERCEGOVAC-JAGNJIĆ Gordana, viša predavačica

321-744

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

60

ERK Mirna, dr. sc., viša predavačica

321-746

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

61

F

FLEGAR Željka, dr. sc., izvanredna profesorica

321-747

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

46

G

GALZINA Vjekoslav, dr. sc., izvanredni profesor

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

-

GREGOROVIĆ Željko, predavač

321-748

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

63

H

HULJEV Antonija, dr. sc., poslijedoktorandica

321-726

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

38

K

KARLAK Manuela, dr. sc., docentica

321-739

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

53

KATALENIĆ Ana, dr. sc., poslijedoktorandica

321-749

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

63

KELAM Ivica, dr. sc., docent

321-727

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

23

KIŠMARTIN Irena, stručna suradnica

321-736

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

23

KOLAR-BEGOVIĆ Zdenka, dr. sc., redovita profesorica

321-728

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

40

KOLAR-ŠUPER Ružica, dr. sc., izvanredna profesorica

321-728

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

40

KOVAČEVIĆ Jelena, dr. art., izvanredna profesorica

321-743

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

59

KRUMES Irena, dr. sc., docentica

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

KUJUNDŽIĆ Goran, dr. art., izvanredni profesor

321-757

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

35

L

LOVRINČEVIĆ Jurica, predavač

-

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

13

M

MAJDENIĆ Valentina, dr. sc., izvanredna profesorica

321-755

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

47

MANCE Nina, dr. sc., docentica

321-725

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

MARINIĆ Ivana, dr. sc., docentica

321-745

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

61

MATANOVIĆ Damir, dr. sc., redoviti profesor

d e k a n

321-700

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

27 i Ured dekana

MAYER Lana, dr. sc., docentica

321-738

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

53

MIRKOVIĆ MOGUŠ Ana, dr. sc., viša asistentica

321-750

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

MLINAREVIĆ Vesnica, dr. sc., redovita profesorica

321-726

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

38

MORITZ Ivana, dr. sc., docentica, prodekanica za znanost

321-746

321-704

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

61 i ured prodekana

MOSLAVAC BIČVIĆ Diana, predavačica

321-748

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

63

N

NIKOLIĆ Lidija, dr. sc., docentica

321-744

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

60

NUJIĆ Pavao, dr. sc., asistent

321-752

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

P

PENAVA BREKALO, Zvjezdana, dr. sc., docentica

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

51

PERIĆ Mira, redovita profesorica umjetnosti

321-720

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

27

POPOVIĆ Ana, predavačica

321-743

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

59

POPOVIĆ Željko,mr. sc., profesor visoke škole u trajnom zvanju

321-736

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

23

R

RAČKI Željko, dr. sc., docent

321-735

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

51

RASTOVSKI Dražen, dr. sc., viši predavač

321-740

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

56

ROMSTEIN Ksenija, dr. sc., docentica

321-730

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

49

S

SMAJIĆ Dubravka, dr. sc., docentica

321-725

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

SOMOLANJI TOKIĆ Ida, dr. sc., poslijedoktorandica

321-729

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

49

SVALINA Vesna, dr. sc., docentica

321-737

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

52

Š

ŠKUGOR Alma, dr. sc., docentica

321-737

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

52

ŠOŠIĆ Marko, dr. art., docent

321-757

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

35

T

TOMIĆ Damir, dr. sc., poslijedoktorand

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

TOKIĆ ZEC Ružica, asistentica

321-726

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

38

TRTANJ Ivana, dr. sc., docentica

321-756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

U

UŽAREVIĆ Zvonimir, dr. sc., izvanredni profesor, prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju

 

321-702

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

66 i Ured prodekana

V

VARGA Rahaela, dr. sc., docentica

321-724

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

63

VELKI Tena, dr. sc., izvanredna profesorica

321-733

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

50

VOLNER Hrvoje, dr. sc., izvanredni profesor

321-722

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

27

Ž

ŽIVKOVIĆ ZEBEC Vedrana, dr. sc., docentica

321-758

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

ŽUPAN TADIJANOV Daria, predavačica

321-741

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

57