Prezime i ime Telefon u uredu

E-mail

Broj ureda

B

BAKOTA Lidija, dr. sc., izvanredna profesorica, prodekanica za nastavu

321-703

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

64 i Ured prodekana

BENČINA Ksenija, dr. sc., viša lektorica

321-745

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

61

BERBIĆ KOLAR Emina, dr. sc., redovita profesorica

D E K A N I C A

321-700

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

29 i Ured dekana

 

BIJUKOVIĆ MARŠIĆ Mirta, viša predavačica

321-754

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

47

BOGUT Irella, dr. sc., redovita profesorica u trajnom izboru

321-724

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

29

BORIĆ Edita, dr. sc., redovita profesorica u trajnom izboru

-

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

45

BORIĆ LETICA Ivana, asistentica

321-733

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

50

BOROVAC Tijana, dr. sc., izvanredna profesorica

321-731

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

49

BRUST NEMET Maja, dr. sc., izvanredna profesorica, prodekanica za znanost

321-742

321-704

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

58 i Ured prodekana

Č

     
ČOSIĆ Krešimir, asistent  321-754 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 47

Ć

     
Ćavar Sara, asistentica    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  38

D

DOBI BARIŠIĆ Karolina, dr. sc., docentica

321-753

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

DUBOVICKI Snježana, dr. sc., izvanredna profesorica

321-742

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

58

Đ

ĐURĐEVIĆ BABIĆ Ivana, dr. sc., redovita profesorica

321-751

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

65

E

ERCEGOVAC-JAGNJIĆ Gordana, viša predavačica

321-744

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

60

ERK Mirna, dr. sc., docentica

321-746

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

61

G

GALZINA Vjekoslav, dr. sc., izvanredni profesor, prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju

321-741

321-702

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

57

GREGOROVIĆ Željko, viši predavač

321-748

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

63

H

HULJEV Antonija, dr. sc., docentica

321-726

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

38

J

     

JOZIĆ Nikolina, asistentica

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
JURIĆ VUKELIĆ Dunja, dr. sc. docentica    Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

K

KATALENIĆ Ana, dr. sc., docentica

321-749

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

63

KELAM Ivica, dr. sc., izvanredni profesor

321-727

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

23

KIŠMARTIN Irena, viša stručna suradnica

321-736

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

23

KOLAR-BEGOVIĆ Zdenka, dr. sc., redovita profesorica u trajnom izboru

321-728

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

40

KOLAR-ŠUPER Ružica, dr. sc., redovita profesorica

321-728

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

40

KOVAČEVIĆ Jelena, dr. art., izvanredna profesorica

321-743

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

59

KRAMPAČ-GRLJUŠIĆ Aleksandra, dr. sc., docentica

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

KUJUNDŽIĆ Goran, dr. art., redoviti profesor

321-757

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

35

KUHARIĆ Darija, dr. sc., docentica

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

L

LESINGER Gordana, dr. sc., izvanredna profesorica

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

LOVRINČEVIĆ Jurica, viši predavač

321-740

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

56

M

MAJDENIĆ Valentina, dr. sc., izvanredna profesorica

321-755

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

64

MAMIĆ Dragana, dr. sc., docentica

     

MANCE Nina, dr. sc., docentica

321-725

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

MARINIĆ Ivana, dr. sc., docentica

321-745

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

61

MATANOVIĆ Damir, dr. sc., redoviti profesor u trajnom izboru

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

27

MIRKOVIĆ MOGUŠ Ana, dr. sc., docentica

321-750

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

MORITZ Ivana, dr. sc., docentica

321-738

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

53

MOSLAVAC BIČVIĆ Diana, viša predavačica

321-752

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

62

N

NIKOLIĆ Lidija, dr. sc., docentica

321-744

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

60

NUJIĆ Pavao, dr. sc., viši asistent

321-741

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

57

P

PENAVA BREKALO, Zvjezdana, dr. sc., docentica

321-735

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

51

PERIĆ Mira, redovita profesorica umjetnosti u trajnom izboru

321-720

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

27

POPOVIĆ Ana, dr. sc. docentica

321-743

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

59

R

RAČKI Željko, dr. sc., docent

321-735

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

51

RASTOVSKI Dražen, dr. sc., docent

321-740

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

56

ROMSTEIN Ksenija, dr. sc., izvanredna profesorica, prodekanica za studijske programe i razvoj

321-730

321-705

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

44 i Ured prodekana

ROSSO Marinela, dr. sc., docentica

   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

S

SMAJIĆ Dubravka, dr. sc., izvanredna profesorica

321-725

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

SOMOLANJI TOKIĆ Ida, dr. sc., docentica

321-729

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

49

STARČEVIĆ Željka, stručna suradnica

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

47

SVALINA Vesna, dr. sc., izvanredna profesorica

321-737

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

52

Š

ŠIRIĆ Ljiljana, dr. sc., docentica

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

44

ŠKUGOR Alma, dr. sc., izvanredna profesorica

321-737

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

52

ŠOŠIĆ Marko, dr. art., izvanredni profesor

321-757

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

35

T

TOMIĆ Damir, dr. sc., viši asistent

321-751 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 62

TOKIĆ ZEC Ružica, dr. sc. viša asistentica

321-726

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

38

TRTANJ Ivana, dr. sc., docentica

321-756

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

U

UŽAREVIĆ Zvonimir, dr. sc., izvanredni profesor

 

 321-739

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

53

V

VARGA Rahaela, dr. sc., izvanredna profesorica

321-724

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

63

VČEV Ivan, asistent

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

VELKI Tena, dr. sc., redovita profesorica

321-733

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

50

VIDAČIĆ, Krešimir, asistent

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Z

     

ZEČEVIĆ BERBIĆ Marta, asistentica

 321-741  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  57

ZRNO Matej, stučni suradnik

  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Ž

     

ŽIVKOVIĆ ZEBEC Vedrana, dr. sc., docentica

321-758

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

48

ŽUPAN TADIJANOV Daria, dr. sc., docentica

321-740

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

56