Tijela fakulteta

Dekan

prof. dr. sc. Damir MatanovićDekandmatanovic@foozos.hr
izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar Prodekanica za nastavueberbic@foozos.hr
izv. prof. dr. sc. Tena VelkiProdekanica za znanosttvelki@foozos.hr
doc. dr. sc. Snježana DubovickiProdekanica za razvojno-stručni radsdubovicki@foozos.hr
doc. dr. sc. Zvonimir UžarevićProdekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnjuzuzarevic@foozos.hr
Gordana Šoštarko, dipl. iur.Tajnicasostarko@foozos.hr

Fakultetsko vijeće

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
HR-31000 Osijek
Cara Hadrijana 10, PP 330

Telefon: +385 (0)31 321-700
Fax: +385 (0)31 321-899
E-mail: helpdesk@foozos.hr
IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575
OIB: 28082679513
Matični broj ustanove: 1404881

Pratite nas na Facebooku