Utorak, 19 Ožujak 2019

DIJETE I JEZIČNI IDENTITET

Svrha je skupa okupiti znanstvenike koji će svojim radom upotpuniti dosadašnje spoznaje o djetetovu jezičnome identitetu, njegovu određenju i razvoju, i to ponajprije u kontekstu suvremenih teorijskih pravaca u (primijenjenoj) lingvistici i književnosti.

Petak, 08 Veljača 2019

The specific theme of the conference is CREATIVITY. The scientific studies of creativity, its relationship with innovation, and the established field of giftedness studies, are of crucial importance to gifted education and talent support due to the explicitly stated national and international educational objectives specifying creativity as the 21st-century skill to be fully developed in everyone. In order to more adaptively respond to the needs of our communities to educate and support their members to display socially productive creative behaviors and innovation in all walks of life, the findings on creativity must be communicated with the public. This conference aims to provide valuable thematically focused research insights on creativity as the most important topic for the education of the gifted.

Petak, 08 Veljača 2019

From Active Childhood to Healthy Aging aims to provide the latest scientific and professional insights, present recent findings and share experiences in exercise and health sciences, with a special emphasis given to the importance of lifelong exercise and the quality of life, highlighting biological, medical and psychosocial factors of quality of life. The Conference covers wide range of topics, including quality of life research, exercise and sport science, physical education, medicine, rehabilitation, healthy aging, psychology, biomechanics and motor control.

Petak, 08 Veljača 2019

The purpose of the Colloquium is a scientific discussion about the position and the role of a mathematics teacher in accordance with the higher accessibility and implementation of the new technologies in education within the boundaries of the academic community, the education system and the broader social environment, and with regard to more efficient preparation of children for their future accomplishments.

Petak, 08 Veljača 2019

GLAZBA U ŠKOLI – STANJE I PERSPEKTIVE

Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga priznat je međunarodni skup kojega je utemeljio pulski Odjel za glazbu (današnja Muzička akademija u Puli) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2009. godine. Zamišljen je kao mjesto razmjene glazbenih i pedagogijskih teorijskih spoznaja, prikaza rezultata istraživanja te ideja i iskustava iz pedagoške prakse. Simpozij okuplja glazbene pedagoge, znanstvenike i praktičare koji svojim istraživanjima, inovacijama i praktičnim prijedlozima nastoje unaprijediti glazbeno-pedagošku teoriju i praksu.

Četvrtak, 13 Prosinac 2018

Cilj je Konferencije potaknuti nove pristupe glavnim didaktičkim izazovima i prijedloge novih rješenja problema kroz raspravu i znanstvena istraživanja. Namjera je podržati napredak i inovacije kroz problematiziranje tema koje proizlaze iz današnjeg odgoja i obrazovanja.