Jezikoslovac Mirko Divković i njegove hrvatske gramatike

Smajić, Dubravka

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2020.

ISBN 978-953-6965-94-6

Strategije razumijevanja pri čitanju. Metodičke mogućnosti čitanja s razumijevanjem u nastavi hrvatskoga jezika

Bakota, Lidija

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2020.

ISBN 978-953-6965-95-3

Didaktički izazovi III : didaktička retrospektiva i perspektiva - Kamo i kako dalje?

Međunarodna znanstvena konferencija Didaktički izazovi III : didaktička retrospektiva i perspektiva - Kamo i kako dalje? : Osijek, 16.-17. svibnja 2019. : zbornik radova = International conference Didactic challenges III : didactic retrospective and perspective - Where/how do we go from here? : conference proceedings

Peko, Anđelka ; Ivanuš Grmek, Milena ;  Delcheva Dizdarevikj, Jasmina (ur.)

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2020.

ISBN 978-953-6965-96-0

Priručnik za rad s učenicima s teškoćama u razvoju u srednjim školama

Velki, Tena ; Romstein, Ksenija (ur.)

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2018.

ISBN 978-953-6965-65-6

Kultura pamćenja Slavonskog Kobaša u povijesno - jezičnom kontekstu

Jagodar, Josip ; Berbić Kolar, Emina

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2020.

ISBN 978-953-6965-91-5

Neizrazite logike u povijesnim istraživanjima : primjer analize nepreciznih temporalnih odrednica neizrazitim skupovima i dubokim učenjem

 Lauc, Davor ; Matanović, Damir ; Vitek, Darko

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2020.

ISBN 978-953-6965-90-8

Siguran dom: Strategija suzbijanja vršnjačkoga zlostavljana u domskome okruženju - priručnik za stručnjake

Sekol, Ivana ; Maurović, Ivana

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.

ISBN 978-953-6965-76-2

Metodički pristupi nastavi

Borić, Edita ; Borić Letica, Ivana

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.

ISBN 978-953-6965-81-6

S hrvatskim na ti: Zbirka zadataka iz hrvatskoga jezika za studente učiteljskih i predškolskih studija

Trtanj, Ivana

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019.

ISBN 978-953-6965-83-0

Likovna kultura i likovne tehnike : Sveučilišni udžbenik za 1. godinu integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga Učiteljskoga studija

Šošić, Marko

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2019 .

ISBN 978-953-6965-75-5

Radno vrijeme

Knjižnica je otvorena svakog radnog dana od 7:30 do 20:00 sati.