Utorak, 08 Studeni 2022
Javna obrana teme doktorske disertacije Natalije Bošnjaković, studentice poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog ) studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja,
 
održati će se u ponedjeljak, 28. studenog 2022. u predavaonici br. 22, Cara Hadrijana 10d, s početkom u 10:00 h.
 
Detalji navedene obrane nalaze se na sljedećoj poveznici: Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije Natalije Bošnjaković