Predsjednica katedre:

doc. dr. sc. Vedrana Živković Zebec

Ime i prezime

dr. sc. Vedrana Živković Zebec

Zvanje

docentica

e-mail

vzivkovic@foozos.hr

Broj ureda

48

Istraživački interesi

Dječja književnost, dječji roman, dječja medijska kultura i poticanje čitanja

 

Vedrana Živković Zebec (Zagreb, 1982.) završila je studij Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2006. godine. Na istom je fakultetu doktorirala 2014. godine s temom Romani Ante Gardaša u kontekstu hrvatske dječje književnosti. Od prosinca 2008. radi kao asistentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti (tada Učiteljskom fakultetu) u Osijeku. Docenturu je stekla 2019. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Nositeljica je kolegija Dječja književnost, Medijska kultura, Suvremeni mediji u nastavi književnosti (na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom Učiteljskom studiju) te Dječja književnost s medijskom kulturom (na preddiplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja). 

Znanstveni je interes doc. dr. sc. Vedrane Živković Zebec umjeren proučavanju dječje književnosti i književnosti za mlade, s naglaskom na proučavanje romana i suvremenih tendencija u književnosti za djecu i mlade, dječje medijske kulture te poticanja čitanja.

Sudjeluje je na domaćim i inozemnim znanstvenim konferencijama i objavljuje znanstvene

radove u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima konferencija. 

Sudjelovala je u organizaciji više međunarodnih znanstvenih skupova te je u četiri mandata bila tajnicom skupa Zlatni danci koji je bio posvećen istraživanju dječje književnosti.

Od 2017. do 2020. bila je suradnica na međunarodnom GIP projektu pod nazivom Spuren deutscher Sprache, Literatur und Kultur in Kroatien – von den Anfängen bis in die Gegenwart [Tragovi njemačkoga jezika, književnosti i kulture na tlu Hrvatske – od početaka do današnjice].

U suradnji s Gradskom i sveučilišnom knjižnicom u Osijeku od 2013. godine redovito surađuje u organizaciji i provedbi aktivnosti u sklopu kampanje Čitaj mi!, kojoj je cilj poticanje čitanja od najranije dobi.

Članica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Vedrana Živković Zebec

Članovi Katedre:

izv. prof. dr. sc. Gordana Lesinger

Ime i prezime

dr. sc. Gordana Lesinger

Zvanje

Izvanredna profesorica

e-mail

glesinger@foozos.hr

Broj ureda

 

Istraživački interesi

komunikologija, mediji i novinarstvo, odnosi s javnošću

 

Gordana Lesinger  izvanredna je profesorica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Rođena je u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a na doktorskoj školi „Komunikologija“ Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2016. stekla je akademski naziv doktora znanosti. Područje njezina znanstvenog interesa su komunikologija, masovni mediji, odnosi s javnošću te profesionalna etika u novinarstvu.

Dodatno se educirala na području odnosa s javnošću i komunikacije na domaćim i europskim tečajevima i školama Usavršavala se kroz programe edukacije iz područja odnosa s javnošću  kao prva generacija Škole za odnose s javnošću Fakulteta političkih znanosti (2009). NATO (CICA) komunikacijsku školu (2004-2006). Nizozemsku kraljevsku akademiju “Government Communication” (2004) te Londonsku školu za odnose s javnošću (2002).

Raditi je počela tijekom studija 1997. godine te se kroz cijeli radni vijek bavila novinarstvom i odnosima s javnošću. Sudjelovala je na brojnim projektima i konferencijama, a objavila je tri knjige te mnoštvo radova iz područja medija i komunikacija.

 

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Gordana Lesinger


 

 

izv. prof. dr. sc. Valentina Majdenić
Mirta Bijuković Maršić, viša predavačica