Voditeljica Odsjeka:

red. prof. art. Mira Perić

Ime i prezime

prof. art. Mira Perić

Zvanje

Redovna profesorica u trajnom izboru

Voditeljica Odsjeka za umjetnička područja

e-mail

mperic@foozos.hr

Broj ureda

27

Istraživački interesi

Glumačka umjetnost te dramska i lutkarska pedagogija

 

red. prof. art. u trajnom izboru MIRA PERIĆ glumu je diplomirala 1984. godine na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku odigrala je preko stotinu značajnih kazališnih uloga i stekla status Prvakinje drame. Uz glumu,  režira, piše drame i poeziju. Igrala je u TV dramama,  u telenovelama, snimala je za televizijski školski program.

Od 1992. godine predaje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Predaje kolegije iz dramske i lutkarske umjetnosti. Objavljuje niz stručnih i znanstvenih radova. Napisala je priručnik Dramske igre za djecu predškolske dobi (2009.),  Pretapanja kazališne ljepote (2009.), Sumrak ega (2012.),  Žene u dijelovima (2012.), dramatizaciju Nazorovog Bijelog jelena (2012.),  Osveta lavice (2011.), Glumačko sazrijevanje (2018.), Drame (2021.). Pročelnica je Odsjeka za umjetnička područja.

Dobitnica je niza zahvalnica, nagrada i priznanja.  Godine 2009.  dobitnica je javnog priznanja Zlatna plaketa „Pečat Grada Osijeka“ za osobita ostvarenja u području kazališne kulture, odgoja i obrazovanja, godine  2013. i 2019.   dobiva Priznanje od Hrvatskog društva dramskih umjetnika za doprinos hrvatskom glumištu i kazališnoj umjetnosti, godine  2019. dobitnica je Priznanja  za uspješan rad i doprinos djelovanju i ugledu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Na razini hrvatskih mogućnosti redovita profesorica  umjetnosti  u trajnom izboru Mira Perić maksimalno se zalaže za intenzivno promicanje dramske i lutkarske pedagogije u odgojno obrazovnom procesu.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

  1. Dramske igre za djecu predškolske dobi (2009)
  2. Pretapanje kazališne ljepote (2009)
  3. Sumrak ega (2013)
  4. Dramatizacija Nazorovog Bijelog Jelena (2013)
  5. 0sveta lavice (2011)
  6. Žene u dijelovima (2012)
  7. Glumačko sazrijevanje (2018)

 

Članovi Odsjeka:

prof. dr. art. Goran Kujundžić

Ime i prezime

dr. art. Goran Kujundžić

Zvanje

Redoviti profesor

Predsjednik katedre za likovnu, lutkarsku i dramsku umjetnost

e-mail

gkujundzic@foozos.hr
goran32@gmail.com

Broj ureda

35

Istraživački interesi

Likovna umjetnost, crtež, konstruiranje ornamenta, geometrijski crtež, metodika likovne kulture

 

Doktorirao 2014. godine na Poslijediplomskom doktorskom studiju slikarstva Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu s disertacijom na temuVizualizacija principa permutacije proučena na ornamentalnim uzorcima iz zbirke tradicijskog uporabnog tekstila Muzeja Slavonije.

Diplomirao grafiku 2003. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Miroslava Šuteja

Izlagao na većem broju skupih i samostalnih izložbi u Osijeku, Zagrebu, Vinkovcima, Kninu, Nova Gradiška,… te u inozemstvu, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Rumunjska.

Radio je u osnovnoj školi kao nastavnik iz predmeta Likovna kultura, te Srednjoj školi primijene umjetnosti i dizajna kao nastavnik stručnih predmeta.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Goran Kujundžić

 

 

izv. prof. dr. art. Jelena Kovačević
izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina
izv. prof. dr. art. Marko Šošić
doc. dr. sc. Blanka Gigić Karl
doc. dr. sc. Lidija Nikolić
doc. dr. sc. Ana Popović
Gordana Ercegovac-Jagnjić, viša predavačica

O Odsjeku

Odsjek za umjetnička područja osnovan je u mjesecu listopadu 2012. godine nakon razdvajanja Odsjeka na humanističke znanosti na Odsjek za filologiju i Odsjek za umjetnička područja. Ak. god. 2018./19. stekli su se uvjeti za ustroj Odsjeka za umjetnička područja s dvjema katedrama: Katedrom za glazbenu umjetnost i Katedrom za likovnu umjetnost.

Poslanje je Odsjeka za umjetnička područja promicati izvrsnost u umjetničkom, obrazovnom i znanstvenom djelovanju u području glazbene, likovne, dramske i lutkarske umjetnosti te glazbene, likovne, dramske i lutkarske pedagogije. Cilj je Odsjeka povećati razinu kvalitete i intenzitet umjetničkog, znanstvenog i stručnog rada nastavnika i studenata pokretanjem kvalitetnih umjetničkih i znanstvenih projekata te znanstvenih i stručnih skupova uz što veće uključivanje studenata, ponuditi što kvalitetnije nastavne programe i visoku razinu kvalitete visokoškolske nastave iz područja umjetnosti na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, proširiti broj kvalitetnih izbornih kolegija iz područja glazbene, likovne, dramske i lutkarske umjetnosti, povećati uključenost studenata u projektnim i izvannastavnim aktivnostima iz različitih umjetničkih područja, razvijati suradnju s drugim visokoškolskim ustanovama radi osiguranja mobilnosti studenata i nastavnika te osposobiti buduće učitelje i odgojitelje za kvalitetno profesionalno i kreativno djelovanje u odgojno-obrazovnim ustanovama.

U okviru Odsjeka za umjetnička područja razvila se ideja da se studente učiteljskog studija i studija predškolskog odgoja što više potiče na izražavanje u raznim umjetnostima i na javnu prezentaciju vlastitih radova iz područja glazbene, dramske, lutkarske i likovne umjetnosti. Rezultat toga bio je osnutak Akademskog pjevačkog zbora (2008. godine) pod vodstvom doc. dr.sc. Vesne Svaline, kreativne radne skupine Dje.V.E. (2008. godine)pod vodstvom doc. mr. art. Jelene Kovačević i umjetničkog festivala EKTe – umjetnost kroz odgoj i obrazovanje (2015. godine)pod vodstvom red. prof. art. Mire Perić.Posljednjih su deset godina studenti u povodu Dana fakulteta redovito priređivali umjetničke radionice, izložbe likovnih radova i kraće glazbene programe, a u božićne dane humanitarne božićne koncerte.

Danas je na Odsjeku zaposleno osam nastavnika, od toga četiri u umjetničko-nastavnim zvanjima, jedan u znanstveno-nastavnom zvanju, dva u nastavnim zvanjima te jedan stručni suradnik. Nastavu vode još dva vanjska suradnika – jedan u zvanju naslovnog asistenta i jedan u zvanju predavača. Nastavnici u umjetničko-nastavnim zvanjima istaknuti su umjetnici iz područja likovne i dramske umjetnosti. Nastavnici koji vode glazbene i glazbeno-pedagoške kolegije bave se u prvom redu znanstveno-istraživačkim djelovanjem i to iz područja glazbene pedagogije. Svi nastavnici redovito sudjeluju na znanstvenim i stručnim skupovima te u aktivnostima kojima se popularizira znanost i umjetnost.

Projekti

Članovi Odsjeka bili su aktivni na nekoliko znanstvenih projekata: Mreža zajednica učenja (2002.-2014.), Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (2009.-2014.; 245-1221170-1063), Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (2015.-2016.; izip-2014-20), Razvoj kompetencija studenata za poučavanje glazbe na učiteljskom studiju (2015.-2016.; izip-2014) i Darovitost u umjetničkom području – analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti (2018.-2019.).

Konferencije

Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga održat će se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 11.-13. travnja 2019. godine.
Međunarodni simpozij glazbenih pedagoga priznat je međunarodni skup kojega je utemeljio pulski Odjel za glazbu (današnja Muzička akademija u Puli) Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 2009. godine. Simpozij okuplja glazbene pedagoge, znanstvenike i praktičare koji svojim istraživanjima, inovacijama i praktičnim prijedlozima nastoje unaprijediti glazbeno-pedagošku teoriju i praksu.
Dosad je održano pet simpozija na kojima je svoje radove predstavilo ukupno 189 aktivnih sudionika, glazbenih pedagoga iz Hrvatske i inozemstva: Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Italije, Litve, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Sjedinjenih Američkih država, Slovenije i Srbije. Simpoziji uključuju brojna predavanja, radionice, koncerte, predstavljanja knjiga i izložbe
Rezultat svakog simpozija je i objavljen zbornik radova koji se indeksira u bazama RILM i EBSCO. U zbornicima je dosad objavljeno 140 radova: s prvog 14, s drugog 21, s trećeg 42, s četvrtog 28 i s petog 36. U procesu razvoja simpozija od velike je važnosti uključivanje novih simpozijskih destinacija – uz Pulu još Splita i Osijeka. U Puli su na Muzičkoj akademiji održani prvi, drugi, treći i peti simpozij (2009., 2011., 2013. i 2017. godine), u Splitu je na Umjetničkoj akademiji  održan četvrti simpozij (2015. godine), a u Osijeku će se održati šesti simpozij (od 11. do 13. travnja 2019. godine). Namjera je da se ta tri grada ubuduće izmjenjuju u organizaciji simpozija.
Šesti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga organizira Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u suradnji s Odsjekom za glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Puli, Odsjekom za novu glazbu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Odsjekom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Glavna je tema simpozija „Glazba u školi – stanje i perspektive“. Sudionici će se pritom usmjeriti na sljedeća promišljanja:
 • Kakvo je mjesto glazbe, kao dijela umjetničkog područja, u Nacionalnom okvirnom kurikulumu?
 • Ostvaruje li se danas kvalitetno učenje i poučavanje u nastavi glazbe u općeobrazovnim i glazbenim školama?
 • Kako unaprijediti nastavu glazbe u općeobrazovnim i glazbenim školama?
 • Kako se glazbeni odgoj i obrazovanje mijenjao kroz povijest?
 • Koji su izazovi i mogućnosti projektne nastave u sklopu nastave glazbe?
 • Trebamo li glazbu uvoditi i u neglazbene nastavne predmete?
 • Kakav pristup imaju učitelji pri planiranju i ostvarivanju izvannastavnih glazbenih i plesnih aktivnosti?
 • S kojim se izazovima susreću nastavnici glazbe u umjetničkom školama (glazbenim, plesnim i likovnim)?
 • Kakvo glazbeno obrazovanje trebamo osigurati glazbeno darovitim  učenicima?
 • Kolika je važnost glazbe i glazbenoga obrazovanja za opći čovjekov razvoj?

Program Šestog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga obuhvatit će 55 usmenih izlaganja i 6 radionica. Sudionici simpozija dolaze iz 15 različitih zemalja (SAD-a, Meksika, Austrije, Njemačke, Francuske, Hrvatske, Poljske, Portugala, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva) te s 23 različita sveučilišta. Pozvani su izlagači na simpoziju prof. dr. Tim Cain s EdgeHill University (UK) i Christine C. Bass s Temple University (PA, SAD).