Fakultet za odgojne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osnovao je 20. prosinca 2018. godine Centar za karijerni razvoj studenata (CKRS FOOZOS, eng. Career Development Center for Students CDCS FOOZOS) s ciljem unaprjeđenja kvalitete studiranja  i kontinuiranog pružanja podrške potencijalnim budućim studentima, sadašnjim studentima i diplomantima u razvoju profesionalnih kompetencija za potrebe tržišta rada.

Centar za karijerni razvoj studenata kao fakultetska ustrojbena jedinica motivirat će buduće studente za studijske programe FOOZOS-a, pružati podršku studentima tijekom svih studijskih godina, pomagati im i usmjeravati k stjecanju iskustva i razvijanju karijera te povezivati s potencijalnim poslodavcima kako bi se povećala zapošljivost i konkurentnost studenata na tržištu rada.

Misija je Centra za karijerni razvoj studenata osnaživanje studenata na osobnom i profesionalnom rastu i razvoju, a realizirat će se kroz organizaciju dodatnih izobrazbi, tribina, individualnih i grupnih savjetovanja, volonterskih akcija, društveno korisnog učenja te projektnih aktivnosti putem kojih se podržava, motivira i karijerno usmjerava studente za uspješno savladavanje akademskih izazova, napredovanje kroz studij te početak građenja vlastite karijere.

Ciljne su skupine korisnika Centra studenti, Alumni, poslodavci, osoblje FOOZOS-a i partnerske organizacije, jer želimo da Centar bude mjesto okupljanja svih nastavnika i stručnjaka koji svojim aktivnostima mogu pružati psihološku i pedagošku pomoć studentima, jačati akademske i životne vještine studenata te ih karijerno savjetovati.

Vizija je Centra kontinuirana pomoć u profesionalnom rastu i razvoju te pripremi studenata za tržište rada.

Voditeljica Centra za karijerni razvoj studenata: izv. prof. dr. sc. Alma Škugor

Zamjenik voditeljice centra: izv. prof. dr. art. Marko Šošić

Centar za karijerni razvoj studenata