Predsjednica katedre:

izv. prof. dr. sc. Dubravka Smajić

Ime i prezime

dr. sc. Dubravka Smajić

Zvanje

Izvanredna profesorica

Predsjednica Katedre za jezik

E-mail

dsmajic@foozos.hr

Broj ureda

48

Istraživački interesi

Suvremeni hrvatski jezik

Norma

Sintaksa

Povijest hrvatskoga jezika 19. i 20. stoljeća

Dijalektologija

Obrazovanje

 

CUO „Braća Ribar“ Osijek

Pedagoški fakultet u Osijeku

Filozofski fakultet u Zagrebu (magisterij)

Pedagoški  fakultet u Osijeku (doktorat)

Radno iskustvo

Osnovna škola Franje Krežme Osijek (1985. – 1997.)

Pedagoški fakultet (1997. – 1998.)

Visoka učiteljska škola u Osijeku (1998. -  2006.)

Učiteljski fakultet u Osijeku (2006. – 2014.)

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (2014.  -)

Znanstveno-istraživački  i stručni rad

- magistarski rad iz filologije:Uskličnost i način njezina izražavanja u hrvatskom književnom jeziku (mentorstvo: prof. dr. sc. Josip Silić)

- disertacija:Gramatike Mirka Divkovića (mentorstvo: prof. dr. sc. Sanda Ham)

- suradnica na znanstvenim projektima Dijete i učenje jezika i Hrvatski jezik kao sastavnica nacionalnoga identiteta dvojezičnih manjinskih zajednica (u okviru znanstvenoga programaHrvatska filologija i prostori ruba) - glavna istraživačica izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija

- izradila programe obveznih i izbornih kolegija iz hrvatskoga jezika prilikom ustrojavanja Učiteljskoga studija i studija Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja prema Bolonjskoj deklaraciji te za cjeloživotno obrazovanje

-održavala predavanja za učitelje razredne nastave i nastavnike hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i Mađarskoj, organizirala tečajeve iz hrvatskoga jezika za studente osječkoga sveučilišta te imala izlaganja u povodu Dana hrvatskoga jezika

- ustrojila sa suradnicama u Osijeku središte Europskoga konzorcija za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima (ECL) za Republiku Hrvatsku, koje sastavlja autorizirane testove iz hrvatskoga jezika za provjeru poznavanja toga jezika u državama Europske Unije i ocjenjuje ih teprovodi ispite ECL iz hrvatskoga kao inoga jezika

- jedna je od pokretačica međunarodnoga znanstvenoga skupa Dijete i jezik danasi članica njegova Organizacijskoga odbora (od 2001. godine do danas),članica je uredništva pet zbornika te glavna urednica dvaju zbornika toga skupa.

- u Odjelu za hrvatski jezik osječkoga Ogranka Matice hrvatske više godina redovito sudjelovala u informativnoj akciji Jezični telefon.

- izlagala na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

- predsjednica Katedre za jezik

Članstva

Članica je:

Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU

Hrvatskoga filološkoga društva

Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Hrvatskoga čitateljskoga društva

Matice hrvatske.

Urednički rad

Članica je Uredničkoga vijeća časopisa Jezik. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika (od 2019.)

Urednica je:

- Monografije Dragana Mucića: Prvih četrdeset godina,

Hrvatsko narodno kazalište 1907.-1941.(2010.)

- Zbornika Dijete i jezik danas: Dijete i tekst (2011.)

- Zbornika Dijete i jezik danas: Dijete i mediji (2015.)

- Zbornika posvećenoga Ireni Vodopiji, U jezik uronjeni (2018.).

-  dvaju vjerskih informativnih glasila

Popis publikacija

CROSBI Dubravka Smajić

Članovi Katedre:

prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, dekanica

Ime i prezime

dr. sc. Emina Berbić Kolar

Zvanje

Redovita profesorica

Dekanica

e-mail

eberbic@foozos.hr, ebkolar@gmail.com

Broj ureda

Ured dekana

Istraživački interesi

hrvatski jezik, dijalektologija, komunikologija, sociolingvistika

 

Redovita profesorica Emina Berbić Kolar rođena ja 24. listopada 1976.  U Slavonskome je Brodu završila osnovnu i srednju školu (prirodoslovno-matematičku gimnaziju)  nakon čega se upisala na Pedagoški fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (danas Filozofski fakultet) na studij Hrvatskoga jezika i književnosti koji je završila 2000. i stekla profesorsko zvanje.

Akademske je godine 2000./2001. upisala poslijediplomski studij, ondašnjega Pedagoškoga, a današnjega Filozofskoga fakulteta u Osijeku, pod nazivom Hrvatski jezik i književnost ukontekstu srednjoeuropskih jezika i književnosti, smjer jezikoslovlje.Izvandoktorski je studij upisala u siječnju 2007. Doktorirala je 8. rujna 2009. s temom Govori slavonskoga dijalekta brodskoga kraja.

Na matičnom fakultetu izvodi predavanja na kolegijima Hrvatski jezik, Jezična kultura, Slavonski dijalekt, Zavičajni idiom, Pisana i usmena komunikacija, Leksikologija i tvorba riječi, Hrvatski jezik i komunikacija, Javni govor, Jezična kulturna baština, Funkcionalni stilovi hrvatskoga književnog jezika, Jezično-komunikacijske vještine.

Napisala je četrdesetak stručnih i znanstvenih radova te je suautorica triju knjiga: Sičanske riči, Leksikon slavonske narodne medicine, Disleksija i disgrafija: određenja, pristupi i smjernice.

Usavršavala se u zemlji i inozemstvu (Turska, Poljska, Velika Britanija, Finska, Njemačka, Austrija, Norveška, Mađarska).

Članica je uredništva u dvama međunarodnim časopisima: Evkonyv (Srbija), OralHistory (Turska) te u dvama domaćim časopisima Život i škola i Pannoniana.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Emina Berbić Kolar

 

 

Krešimir Čosić, asistent

Obavijesti:


U spomen – akademik STJEPAN BABIĆPrije nekoliko dana u 96. godini napustio nas je akademik Stjepan Babić, jezikoslovac poznat i u našoj najširoj javnosti. Katedra za hrvatski jezik Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti odaje počast uvaženom profesoru Stjepanu Babiću objavom kratkog nekrologa koji je pripremila prof. dr. sc. Sanda Ham s osječkoga Filozofskoga fakulteta. 
 
Ime profesora Stjepana Babića ostaje nezaobilazno ne samo u usko znanstvenim krugovima nego traje i u pamćenju studenata i učenika, što je rijetko koji naš suvremeni jezikoslovac uspio doživjeti.

U spomen – akademik Stjepan Babić (nekrolog)


Akademik Stjepan Babić i akademik Radoslav Katičić na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2008.