Predsjednica katedre:

prof. dr. sc. Ružica Kolar-Šuper

Ime i prezime

dr. sc. Ružica Kolar-Šuper

Zvanje

Redovita profesorica

Predsjednica katedre za matematiku

e-mail

rkolar@foozos.hr

Broj ureda

40

Istraživački interesi

Neasocijativne algebarske strukture, geometrija

 

Ružica Kolar-Šuper je diplomirala matematiku i fiziku na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1996. godine. Na trećoj godini studija, kao najbolji student na smjeru prirodnih znanosti Pedagoškog fakulteta, dobila je Dekanovu nagradu. Magistrirala je iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2003. godine. Doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1996. do 1998. godine radila je kao nastavnica matematike i fizike na Tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Vinkovcima. 1998. godine zapošljava se, u svojstvu znanstvenog novaka, na Pedagoškom fakultetu u Osijeku na Katedri za matematiku. Od 1999. godine, nakon preustroja Pedogoškog fakulteta radi na Učiteljskom fakultetu, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Bila je članica organizacijskog, programskog i znanstvenog odbora međunarodnih znanstvenih kolokvija Mathematics and Children 2015., 2017., 2019., 2021. i 2023. godine. Jedna je od urednica pet znanstvenih monografija Mathematics Teaching for the Future (2013), Higher Goals in Mathematics Education (2015), Mathematics Education as a Science and a Profession (2017), Towards New Perspectives on Mathematics Education (2019) i Advances in Research on Teaching Mathematic (2022). Dobitnica je priznanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za ostvarenja u akademskoj 2017./18. godini za izniman doprinos pri organizaciji međunarodnih znanstvenih konferencija Mathematics and Children. Bila je voditeljica Odsjeka za prirodne znanosti od 2014. do 2018. godine. Predsjednica je Katedre za matematiku. Članica je uredničkog odbora Osječkog matematičkog lista. Članica je Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Hrvatskog društva za geometriju i grafiku, Hrvatskog matematičkog društva i Udruge matematičara Osijek. Objavila je 46 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom te izlagala na 25 međunarodnih znanstvenih skupova. Vodi predavanja iz kolegija Elementarna matematika, Matematika, Diskretna matematika, Uvod u linearnu algebru i Matematička kultura i komunikacija. U zvanje redovite profesorice izabrana je 2021. godine.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Ružica Kolar-Šuper

Članovi Katedre:

prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Ime i prezime

dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Zvanje

Redovita profesorica u trajnom izboru

Voditeljica Odsjeka za prirodne znanosti

e-mail

zkolar@foozos.hr

Broj ureda

40

Istraživački interesi

Neasocijativne algebarske strukture, geometrija

 

Zdenka Kolar-Begović diplomirala je matematiku i fiziku 1993. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Magistrirala je 1999. godine iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, obranila je 2003. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja ostaje raditi kao asistentica na Katedri za matematiku Pedagoškog fakultetu u Osijeku. Od 1999. godine radi na Odjelu za matematiku u Osijeku, danas Fakultetu primijenjene matematike i informatike i Učiteljskom fakultetu, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Bila je potpredsjednica znanstvenog i organizacijskog odbora međunarodnih znanstvenih kolokvija Mathematics and Children 2007., 2009., 2011. i 2013. godine te predsjednica organizacijskog odbora 2015., 2017., 2019., 2021 i 2023. godine. Jedna je od urednica pet znanstvenih monografija Mathematics Teaching for the Future (2013), Higher Goals in Mathematics Education (2015), Mathematics Education as a Science and a Profession (2017), Towards New Perspectives on Mathematics Education (2019) i Advances in Research on Teaching Mathematic (2022). Od 2012. godine je glavna urednica Osječkog matematičkog lista. Bila je prodekanica za poslovne odnose i međunarodnu suradnju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2014. do 2018. godine. Bila je voditeljica Odsjeka za prirodne znanosti u razdobljima 2006.-2014. te 2018.-2023. godine. Od 2023. je pročelnica Odsjeka za prirodne znanosti na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Članica je Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Hrvatskog društva za geometriju i grafiku, Hrvatskog matematičkog društva i Udruge matematičara Osijek. Recenzent je za Mathematical Reviews. Objavila je 50 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom te izlagala na 30 međunarodnih znanstvenih skupova. Vodi predavanja iz kolegija Metodika matematike II i Matematika i nadareni učenici na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti te Elementarna geometrija i Konstruktivna i analitička geometrija na Fakultetu primijenjene matematike i informatike. U zvanje redovite profesorice u trajnom izboru izabrana je 2022. godine.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Zdenka Kolar-Begović


 

 

doc. dr. sc. Ana Katalenić
Željko Gregorović, viši predavač
Diana Moslavac Bičvić, viša predavačica

O katedri:

Katedra za matematiku je ustrojena odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 21. rujna 2020. Do toga datuma bila je dio Katedra za matematiku i informatiku, koja je pod tim nazivom postojala od 15. rujna 2015. godine. Katedra za matematiku okuplja stručnjake iz matematičkih znanosti koji izvode nastavu iz matematičkih i informatičkih kolegija na studijskim programima i programima cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Članovi katedre su autori brojnih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom te niza stručnih radova. Sudjeluju u radu  znanstvenih i stručnih konferencija. Aktivno sudjeluju u području popularizacije znanosti u okviru Festivala znanosti, Tjedna mozga i Geometrijske škole Stanko Bilinski. U organizaciji međunarodnog znanstvenog kolokvija Mathematics and Children članovi katedre aktivno sudjeluju od početka pokretanja kolokvija,  2007. godine. Katedra ima pet članova.