Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti čine:

 • četiri (4) predstavnika nastavnika:
 1. dr. sc. Vedrana Živković Zebec, predsjednica
 2. dr. sc. Ivana Marinić
 3. prof. dr. art. Marko Šošić
 4. dr. sc. Zvjezdana Penava Brekalo
 • dva (2) predstavnika suradnika:
 1. Krešimir Čosić, asistent
 2. Sara Čavar, asistentica
 • jedan (1) predstavnik studenata:
 1. Josip Capan, student
 • jedan (1) predstavnik administrativnog osoblja:
 1. Ljubica Nedić, dipl. knjižničarka
 • jedan (1) predstavnik vanjskih dionika:
 1. sc. Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima

 

Mandat predsjednici i članovima Povjerenstva započinje 19. prosinca 2023. godine i traje tri (3) godine, a mandat predstavniku studenata traje dvije (2) godine.