Članovi katedre:

doc. dr. sc. Dražen Rastovski

Ime i prezime

dr. sc. Dražen Rastovski

Zvanje

Docent

e-mail

drastovski@foozos.hr

Broj ureda

56

Istraživački interesi

Plivanje, kineziološka metodika, kineziološka edukacija

 

Rođen je u Osijeku 08.04.1970., gdje je i završio osnovnu i srednju školu. Hrvatski je državljanin. Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 1998.godine i stekao zvanje profesora fizičke kulture s dodatnim usmjerenjem - sportovi na vodi.Od 1999. godine radi na Gradskom bazenu u Osijeku gdje pokreće i izvodi školu plivanja  s djecom svih uzrasta. Na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku od 2001. godine radi kao vanjski suradnik, a od 2003. je stalno uposlen kao predavač za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura. U okviru svog djelovanja na Visokoj učiteljskoj školi vodi metodičke vježbe iz predmeta Metodika tjelesne i zdravstvene kulture, vodi Kineziološku kulturu,  a 2003. godine uvodi izborni predmet Plivanje za koji je u potpunosti izradio plan i program, te paralelno radi na izradi programa po Bolonjskom procesu i to za petogodišnji učiteljski studij i za predškolski stručni studij. Od akademske 2007/2008. uvodi novi kolegij predmet Kineziološki praktikum, za koji je iste godine postavio svoja predavanja na Web stranici fakulteta. Godine 2004. dobitnik je Godišnje nagrade Hrvatske udruge sportske rekreacije, za doprinos u obuci neplivača u Republici Hrvatskoj. Iste je godine odlukom Ministarstva RH imenovan članom  povjerenstva za izradu plana programskih aktivnosti i provedbu obuke plivanja. Od studenog 2008. godine  potpredsjednik je Udruge kineziologa grada Osijeka. Od akademske 2017/18. radi i na smjeru Kineziologije gdje održava nastavu iz Plivanja, i rekreacije.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Dražen Rastovski

dr. sc. Daria Župan Tadijanov, viša predavačica
Jurica Lovrinčević, viši predavač