Voditeljica Odsjeka:

prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Ime i prezime

dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Zvanje

Redovita profesorica u trajnom izboru

Voditeljica Odsjeka za prirodne znanosti

e-mail

zkolar@foozos.hr

Broj ureda

40

Istraživački interesi

Neasocijativne algebarske strukture, geometrija

 

Zdenka Kolar-Begović diplomirala je matematiku i fiziku 1993. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Magistrirala je 1999. godine iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, obranila je 2003. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja ostaje raditi kao asistentica na Katedri za matematiku Pedagoškog fakultetu u Osijeku. Od 1999. godine radi na Odjelu za matematiku u Osijeku, danas Fakultetu primijenjene matematike i informatike i Učiteljskom fakultetu, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Bila je potpredsjednica znanstvenog i organizacijskog odbora međunarodnih znanstvenih kolokvija Mathematics and Children 2007., 2009., 2011. i 2013. godine te predsjednica organizacijskog odbora 2015., 2017., 2019., 2021 i 2023. godine. Jedna je od urednica pet znanstvenih monografija Mathematics Teaching for the Future (2013), Higher Goals in Mathematics Education (2015), Mathematics Education as a Science and a Profession (2017), Towards New Perspectives on Mathematics Education (2019) i Advances in Research on Teaching Mathematic (2022). Od 2012. godine je glavna urednica Osječkog matematičkog lista. Bila je prodekanica za poslovne odnose i međunarodnu suradnju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 2014. do 2018. godine. Bila je voditeljica Odsjeka za prirodne znanosti u razdobljima 2006.-2014. te 2018.-2023. godine. Od 2023. je pročelnica Odsjeka za prirodne znanosti na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Članica je Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Hrvatskog društva za geometriju i grafiku, Hrvatskog matematičkog društva i Udruge matematičara Osijek. Recenzent je za Mathematical Reviews. Objavila je 50 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom te izlagala na 30 međunarodnih znanstvenih skupova. Vodi predavanja iz kolegija Metodika matematike II i Matematika i nadareni učenici na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti te Elementarna geometrija i Konstruktivna i analitička geometrija na Fakultetu primijenjene matematike i informatike. U zvanje redovite profesorice u trajnom izboru izabrana je 2022. godine.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Zdenka Kolar-Begović

 

 

Članovi Odsjeka:

prof. dr. sc. Irella Bogut

Ime i prezime

dr. sc. Irella Bogut

Zvanje

Redovita profesorica u trajnom izboru

Predsjednica Katedre za prirodoslovlje

e-mail

ibogut@foozos.hr

Broj ureda

29

Istraživački interesi

limnologija, meiofauna, nematofauna,ekološki odgoj, ekologija i održivi razvoj

 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu 1996. dvopredmetni studij Biologija i kemija te stekla stručni naziv profesor biologije i kemije. Magistrirala je 2000. i doktorirala 2005. u grani ekologija, polje biologija, područje prirodnih znanosti na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2008. radila je na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta (kasnije Odjelu za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) u svojstvu znanstvenog novaka, asistenta i višeg asistenta na projektu „Zaštita voda rezervata Kopački rit“ i u nastavi iz prirodoslovne skupine predmeta (praktikumi i seminari iz Beskralježnjaka, Biologije mora, Protozoa, Teorije organske evolucije, Terenske nastave II, Embriologije i evolucije organskih sustava). Od 2008. do danas zaposlenica je na Učiteljskom fakultetu (sada Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti). Od 2008. do 2010. bila je predsjednica Katedre za matematiku i prirodoslovlje, od svibnja do listopada 2010. v.d. prodekanice za nastavu, a od listopada 2010. do listopada 2018. prodekanica za znanost. Od listopada 2018. predsjednica je Katedre za prirodoslovlje na Odsjeku za prirodne znaosti FOOZOS-a. Predaje kolegije Prirodoslovlje I, Prirodoslovlje II, Ekologija, Terenska nastava, Ekološki odgoj u dječjem vrtiću, Ekologija za održivi razvoj, Poznavanje biljaka i životinja. Autorica je i suautorica udžbenika, radnih bilježnica, metodičkih priručnika, knjige, poglavlja u knjizi, više od 50 znanstvenih radova i brojnih stručnih radova iz biologije i pedagogije. Suradnica je na brojnim međunarodnim i domaćim projektima („Peacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities“, „Restoring ecological diversity of forests with airborne imaging technologies“, Europska noć istraživača (TPTF_ERN)  paket/tema: Strossmayer days, „LUMEN“ i dr.).

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Irella Bogut

 

 

prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić
prof. dr. sc. Ružica Kolar-Šuper
izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina, Prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Užarević
doc. dr. sc. Karolina Dobi Barišić
doc. dr. sc. Ana Katalenić
doc. dr. sc. Ana Mirković Moguš
dr. sc. Damir Tomić, viši asistent
Željko Gregorović, viši predavač
Diana Moslavac Bičvić, viša predavačica
Irena Kišmartin, viša stručna suradnica
Krešimir Vidačić, asistent

O Odsjeku:

 

Odsjek za prirodne znanosti objedinjuje nastavnike Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti čiji znanstveni interes je u području matematike, informacijskih znanosti, prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i interdisciplinarnih znanosti. Područje poučavanja nastavnika odsjeka uključuje matematičke, informatičke i prirodoslovne predmete na studijskim programima i programima cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Članovi odsjeka sudjeluju u osuvremenjivanju postojećih i osmišljavanju novih kolegija iz navedenih područja. Nastavnici odsjeka su autori brojnih znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom te  sudionici niza znanstvenih i stručnih konferencija, a uključeni su u rad niza domaćih i europskih projekata. Potrebno je istaknuti brojne aktivnosti članova Odsjeka u području popularizacije znanosti u okviru Festivala znanosti, Tjedna mozga, Geometrijske škole Stanko Bilinski i Europske noći istraživača. Nastavnici Odsjeka su članovi znanstvenih, programskih i organizacijskih odbora niza znanstvenih i stručnih konferencija te članovi uredničkih odbora i recenzenti znanstvenih i stručnih časopisa.

Odsjek okuplja 14 članova koji djeluju u sklopu tri katedre, Katedre za prirodoslovlje, Katedre za matematiku i Katedre za informaciju, komunikaciju i tehniku.

Odsjek za prirodne znanosti je u sklopu fakulteta pokrenuo 2007. godine međunarodni znanstveni kolokvij Mathematics and Children koji se od tada održava svake druge godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i Odjela za matematiku u Osijeku. Skup svake nove godine održavanja okuplja sve više istaknutih profesora iz zemlje i inozemstva čije područje znanstvenog interesa uključuje istraživanja iz područja  nastave matematike. Tijekom godina održavanja predavači na skupu su bili istaknuti profesori iz zemlje i inozemstva koji su prezentirali rezultate istraživanja provedenih u njihovim zemljama dajući značajne doprinose povećanju kvalitete poučavanja matematike na svim razinama obrazovanja. Posebna pažnja predavača skupa usmjerena je na poučavatelje matematike te na integraciju tehnologije u različite aspekte matematičkog obrazovanja radi što efikasnijeg postizanja ciljeva učenja matematike te konstruktivnog matematičkog poučavanja.

Članovi odsjeka sudjeluju od 2016. godine u organizaciji simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Kopački rit - Jučer, danas, sutra u čiji rad su uključeni znanstvenici i stručnjaci iz zemlje i inozemstva. Svake godine je sve veći  interes znanstvene i stručne zajednice, javnih ustanova koje djeluju u područjima zaštite prirode, okoliša i zdravstvu, stručnih udruga i šire javnosti, za sudjelovanjem i predstavljanjem postignuća provedenih istraživanja i projektnih aktivnosti. Autori i koautori usmenih i posterskih priopćenja predstavnici su  raznih obrazovnih, znanstvenih, javnih i zdravstvenih ustanova, instituta, javnih poduzeća, tvrtki, stručnih i znanstvenih udruga iz Hrvatske i inozemstva.