• Stvoriti poticajno istraživačko okruženje koje će djelovati na dobrobit znanstvenika i stručnjaka na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
  • Povezati znanstvenike i stručnjake koji se bave nematerijalnom kulturnom baštinom kroz istraživanja i projekte, ali i sve oblike popularizacije.
  • Uključiti studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti na svim razinama od preddiplomske do poslijediplomske u rad Centra na svim razinama od istraživanja do popularizacijskih aktivnosti.
  • Uključiti nositelje nematerijalne baštine u sve znanstvene, stručne i popularizacijske aktivnosti.
  • Uvrstiti tematiku nematerijalne baštine u raznovrsne oblike neformalnog i formalnog obrazovanja kroz rad u raznim stručnim i znanstvenim povjerenstvima pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja kojima je svrha izrada predmetnih kurikula u osnovnim i srednjim školama, ali i dječjim vrtićima.
  • Podizati svijest lokalnog stanovništva o vrijednostima i značaju nematerijalne kulturne baštine te o njihovoj ulozi u očuvanju, prenošenju i znanstvenom korištenju ove baštine.
  • Uključiti nematerijalnu baštinu u postojeće projekte vezane uz kulturnu baštinu i turizam na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.
  • Uključiti jedinice lokalne uprave i samouprave u aktivnu provedbu znanstvenih i stručnih aktivnosti Centra.

Centar za istraživanje nematerijalne kulturne baštine