Predsjednica katedre:

izv. prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić

Ime i prezime

dr. sc. Ivana Đurđević Babić

Zvanje

Izvanredna profesorica

e-mail

idjurdjevic@foozos.hr

Broj ureda

65

Istraživački interesi

metode umjetne inteligencije, neuronske mreže i njihova primjena te primjena ostalih metoda rudarenja podataka (data mining), upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju

 

Ivana Đurđević Babić je nositeljica na sljedećim kolegijima na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Učiteljski studij: Oblikovanje teksta, Uvod u računarstvo, Informatika u obrazovanju, Internet u odgoju i obrazovanju, Web programiranje, Programski jezik Logo, Algoritmi i strukture podataka, Računalo u odmoru i razonodi te Računalne baze podataka. Također, nositeljica je i na kolegiju Informatička pismenost koji se izvodi na izvanrednom sveučilišnom preddiplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Aktivno sudjeluje kao izlagač na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama te je bila recenzent stručnih i znanstvenih članaka. Od 2015. godine do 2019. obnašala dužnost predsjednice Katedre za matematiku i informatiku u sastavu Odjela za prirodne znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Trenutno obnaša i dužnost predsjednice Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete (mandatno razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2022.). Članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI).

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Ivana Đurđević Babić

Članovi katedre:

izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina, prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju

Ime i prezime

dr. sc. Vjekoslav Galzina

Zvanje

Izvanredni profesor

Prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju

e-mail

vgalzina@foozos.hr

Broj ureda

Ured prodekana i ured broj 57

Istraživački interesi

Umjetna inteligencija, raspoređivanje proizvodnje, sučelje čovjek-stroj, kibernetičko-fizikalni sustavi

 

Vjekoslav Galzina rođen je 21. kolovoza 1975. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu je završio u Sapcima i Garčinu, a maturirao Matematičku gimnaziju u Slavonskom Brodu. Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je diplomirao (2002.), magistrirao (2007.) te doktorirao (2011.). U periodu 2002. do 2004. godine zaposlen u tvrtki Đuro Đaković Elektromont d.d. Slavonski Brod. Od 2004. do 2014. zaposlen na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Od 2014. zaposlen kao docent na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Glavni CEEPUS koordinator mreže CIII-HR-1005 Educational Systems in Central Europe.

Sudjelovanje na projektima: 0152014 Ekspertni sustav izrade tehnologije pojedinačne proizvodnje MZOS RH. 52-1521781-2235 Razvoj ERP sustava za digitalno poduzeće. Suradnik na bilateralnom HR-SLO projektu Oblikovanje fleksibilnih proizvodnih sustava primjenom evolucijskog programiranja (2006./2007.). Kao Tehnički ekspert radio je na projektu iz programa Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) – Component IIIc: Flexible manufacturing of customized spinal orthoses (OrtoFLEX) (IPA2007/HR/16IPO/001-040504)  do rujna 2014. godine. Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 (Ref. HUHR/1601): RED FAITH  Restoring Ecological Diversity of Forests with Airborne Imaging Technologies od 2017. godine te kao tehnički suradnik projektu sufinanciranog od strane EU: Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place, (INEA/CEF/ICT/A2015/1153209) u 2018. godini.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Vjekoslav Galzina

doc. dr. sc. Ana Miroković Moguš
dr. sc. Karolina Dobi Barišić, viša asistentica
dr. sc. Damir Tomić, viši asistent

O katedri:


Katedra za informaciju, komunikaciju i tehniku postoji od 1. listopada 2020. kad je ustrojena odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Okuplja stručnjake iz informacijskih i tehničkih znanosti koji izvode nastavu iz informatičkih kolegija na studijskim programima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Katedra trenutno ima 5 članova.