Predsjednica Katedre:

doc. dr. sc. Vesna Svalina

Ime i prezime

dr. sc. Vesna Svalina

Zvanje

Docentica

e-mail

vsvalina@foozos.hr, vesna.svalina@gmail.com

Osobna web stranica

https://www.vesna-svalina.net/

Broj ureda

52

Vrijeme konzultacija

srijedom od 9 sati ili prema dogovoru

Istraživački interesi

društvene znanosti, obrazovne znanosti, glazbena pedagogija

 

Dr. sc. Vesna Svalina (1968.) docentica je iz glazbene pedagogije na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odsjek za umjetnička područja, Katedra za glazbenu umjetnost).Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1991. godine. Magisterij iz glazbene pedagogije stekla je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (2009.), a doktorat iz područja društvenih znanosti, polja odgojnih znanosti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2013.).

Svoje znanstvene radove iz područja glazbene pedagogije izlaže na stručnim i znanstvenim skupovima te ih objavljuje u časopisima, odnosno u zbornicima s domaćih i međunarodnih skupova.

Bila je suradnica  na projektu Razvoj kreativnosti u cjeloživotnom obrazovanju učitelja (2009.-2013. godine) te voditeljica znanstveno-istraživačkog projekta Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture – IZIP-2014-20 (2015.-2016. godine). Od 2018. godine uključena je kao suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu u sklopu bilateralne hrvatsko-slovenskesuradnje Darovitost uumjetničkom području - analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti. Od 2015. godine izvršna je urednica časopisa Život i škola.Pored znanosti bavi se i umjetničkim djelovanjem te sa zborovima ostvaruje velik broj koncerata u Hrvatskoj i u inozemstvu (Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija, Švicarska).  – Rim, Fermignano, Njemačka – Lindenholzhausen, Ulm, Pfortzheim, Wiesbaden) te osvaja brojne državne i međunarodne nagrade (11 državnih i 7 međunarodnih). Dobitnica je i triju posebnih nagrada: za najbolju izvedbu obvezne skladbe, za najbolju izvedbu skladbe domaćeg autora te za najuvjerljiviji dirigentski nastup.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306985

 

 

Name and surname

Vesna Svalina, Ph.D.

Profession

Assistant professor

e-mail

vsvalina@foozos.hr, vesna.svalina@gmail.com

Office number

52

Consultation hours

Wednesdays, 9.00 AM – 10.00 AM; or by appointment to mail vsvalina@foozos.hr

Research interests

Social Sciences; Educational Sciences; Music Education

 

Vesna Svalina, PhD (1968) is an assistant professor for music education at Faculty of Teacher Education (Department of Art, Music Subdepartment), University of Josip JurajStrossmayer in Osijek. She graduated from the study programme of music pedagogy of the University of Osijek (Faculty of Education) in 1991. She holds a Master of Music Education degree from the University of Zagreb (Music Academy, 2009) and a doctoral degree in early education and compulsory education from Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb (2013). She is the author of the nineteen scientific papers and one book. She participated in numerous international scientific conferences at home and abroad. She is the managing editor of the journal Life and School (one of the leading pedagogical journals in Croatia) and head of the scientific research project Listening to music as an important subject area in the primary music curriculum. From 2009 to 2013 she was involved in the project Development of creativity in life-long teacher education. She has also given numerious concerts with the choirs, both in Croatia and abroad (Italy, Germany, Austria, Slovenia, Switzerland). She won numerous prizes, both nationally and internationally, at different choir competitions (11 at national and 7 at international competitions). She also won three special prizes: for the best performance of the compulsory song, for best interpretation of song composed by Croatian composer and for the artistically most convincing conductor.

List of publications (link to CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306985

Članovi Katedre:

red. prof. art. Mira Perić

Ime i prezime

Mira Perić

Zvanje

Red. prof.art.

e-mail

mperickraljik@gmail.com

Broj ureda

27

Vrijeme konzultacija

Ponedjeljak  9.30 -10.00

Istraživački interesi

Glumačka umjetnost te dramska i lutkarska pedagogija

 

Rođena 1.5.1961., Tomašanci (Đakovo). Glumu je diplomirala 1984. godine na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Odigrala je preko stotinu značajnih kazališnih uloga i stekla status Prvakinje drame. Uz glumu još režira i piše drame. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku 2013. godine režira vlastiti dramski tekst Hana i Hana. Igrala je u TV dramama,  u telenovelama, snimala je za televizijski školski program. Godine  2013.  obilježava  30 godina glumačkog rada te dobiva Priznanje od Hrvatskog društva dramskih umjetnika za doprinos hrvatskom glumištu i kazališnoj umjetnosti. Od 1992. godine predaje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Predaje kolegije iz dramske i lutkarske umjetnosti. Objavljuje niz stručnih i znanstvenih radova. Napisala je priručnik Dramske igre za djecu predškolske dobi (2009.), Pretapanja kazališne ljepote (2009.), Sumrak ega (2012.), Žene u dijelovima (2012.), dramatizaciju Nazorovog Bijelog jelena (2012.), Osveta lavice (2011.), Glumačko sazrijevanje (2018). Voditeljica je Odsjeka za umjetnička područja. Voditeljica je projekata te dramskih i lutkarskih radionica. Članica je velikog broja kazališnih Prosudbenih povjerenstava. Dobitnica je niza zahvalnica, nagrada i priznanja  (2009. godine dobitnica je javnog priznanja Zlatna plaketa „Pečat Grada Osijeka“ za osobita ostvarenja u području kazališne kulture, odgoja i obrazovanja)…

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

 1. Dramske igre za djecu predškolske dobi (2009)
 2. Pretapanje kazališne ljepote (2009)
 3. Sumrak ega (2013)
 4. Dramatizacija Nazorovog Bijelog Jelena (2013)
 5. 0sveta lavice (2011)
 6. Žene u dijelovima (2012)
 7. Glumačko sazrijevanje (2018)

 

 

Name and surname

Mira Perić

Title

Full Professor Art.

e-mail

mperickraljik@gmail.com

Office Nr.

27

Consultation time

Monday 9.30 -10.00

Research interests

The art of drama, drama-in-education (DIE) and puppetry in education

 

Born 1/5/1961 in Tomašanci near Đakovo, Croatia. Graduated acting in 1984 at Academy of Dramatic Art at University of Zagreb. Played more than hundred important theatre roles and gained a status of principal drama artist. Besides acting, she also directs and writes drama. In 2013 she directed her own drama text Hana and Hana at Croatian National Theatre in Osijek. She played in TV dramas, soap operas, and was included in educational TV programme. In 2013 she celebrated 30 years of acting and got an award from Croatian Association of Actors for contribution to Croatian theatre and theatre arts. Since 1992 she teaches at Faculty of Education. She teaches Drama Education, Drama games, Puppetry, Puppetry games. She published a number of professional and scientific works. She is the author of a handbook Drama plays for preschool kids (2009), two poetry collections Cross-fade of theatre beauty (2009) and Ego Twilight (2012), four dramas in a book Women in Parts (2012), dramatization of Nazor's White deer (2012), monodrama Lioness's Revenge (2011), Reaching acting maturity(2018.).She is the head of Arts Department. She is a conductor of many projects, drama and puppetry workshops. She is a member of many theatre committees. She holds a number of letters of thanks, awards and honours (in 2009 she got a public honur Golden plaque „The City of Osijek Stamp“ for special achievements in theatre culture and education)...

List of publications (link to CROSBI)

 1. Drama plays for preschool kids (2009)
 2. Cross-fade of theatre beauty (2009)
 3. Ego Twilight (2012)
 4. Dramatization of Nazor's White deer (2012)
 5. Lioness's Revenge (2011)
 6. Women in Parts (2012)
 7. Reaching acting maturty (2018)
doc. dr. sc. Lidija Nikolić
Gordana Ercegovac-Jagnjić, viša predavačica

O Katedri za glazbenu umjetnost

Katedra za glazbenu umjetnost osnovana je u mjesecu studenom 2018. godine kao nova sastavnica Odsjeka za umjetnička područja.

Članovi Katedre za glazbenu umjetnost održavaju nastavu na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom učiteljskom studiju te na redovitom i izvanrednom Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nastava se održava iz sljedećih kolegija: Teorija glazbe, Glazbena kultura, Metodika glazbene kulture I, II, Glazbena slušaonica I, II, Sviranje I, II, Dječje glazbeno stvaralaštvo, Glazba s praktikumom, Glazba u integriranom kurikulu, Poznavanje glazbenog jezika, Zborno pjevanje, Dramski odgoj, Lutkarstvo, Dramske igre i Lutkarske igre.

Uz nastavnu djelatnost, članovi Katedre za glazbenu umjetnost aktivni su u znanstveno-istraživačkom radu, bave se umjetničkom djelovanjem, sudjeluju na znanstvenim i stručnim skupovima, uključeni su u različite projekte te su autori velikog broja znanstvenih radova i knjiga iz područja glazbene pedagogije, odnosno dramske umjetnosti i dramskog odgoja. Članovi Katedre redovito sudjeluju i u aktivnostima koje pridonose popularizaciji znanosti i umjetnosti (promocije, predstavljanja knjiga, Festival znanosti i dr.) te u organizaciji umjetničkog festivala EKTe – umjetnost kroz odgoj i obrazovanje, koji se održava na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Od 2009. godine do danas pojedini su članovi Katedre bili uključeni u nekoliko znanstvenih projekata: Mreža zajednica učenja (2002.-2014.) – doc. dr. sc. Vesna Svalina; Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (2009.-2014.; 245-1221170-1063) –red. prof. art. Mira Perić i doc. dr.sc. Vesna Svalina, Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (2015.-2016.; izip-2014-20) - doc. dr.sc. Vesna Svalina, Darovitost u umjetničkom području – analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti (2018.-2019.) - doc. dr.sc. Vesna Svalina.

Katedra aktivno sudjeluje u organizaciji Šestog međunarodnog simpozija glazbenih pedagoga koji će se održati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 11. do 13. travnja 2019. godine. http://simpozij-glazba.pedagogija.net