Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 69/22) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku može se podnijeti pisanim putem na adresu:

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Službenik za informiranje
Cara Hadrijana 10
31000 Osijek
Republika Hrvatska

ili osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 9 do 14 sati elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., faksom na broj: +385 31 32 18 99, telefonom na broj: +385 31 32 17 10.

Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje: Biljana Graša, univ. mag. iur., tajnica Fakulteta

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama

 • Zahtjev za pristup informacijama

 • Zahtjev za dopunu/ispravak informacija

 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Fakultet za odgojnei obrazovne znanosti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2023.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.