Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji je usvojen odlukom Senata 29. rujna 2006. godine, utvrđena je organizacijska struktura sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Organizacijsku strukturu čine Odbor za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu, Sveučilišni centar za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja, uredi za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete na znanstveno-nastavnim sastavnicama i povjerenstva za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta.

Nakon definirane organizacije i ustroja sustava za osiguravanje kvalitete na razini Sveučilišta, implementaciju sustava proveo je i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti kao jedna od znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta koje su obvezne osiguravati, kontinuirano pratiti i  unaprjeđivati kvalitetu visokog obrazovanja kroz sve procese.

  • Dana 30. listopada 2008. godine Fakultetsko je vijeće imenovalo prvo Povjerenstvo za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja koje su činili: prodekan za nastavu, predstavnik nastavnika, tajnik Fakulteta, predstavnik asistenata i predstavnik studenata. Članovi Povjerenstva imenovani su na dvogodišnje razdoblje.
  • Fakultetsko vijeće donijelo je u prosincu 2010. godine Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku.
  • Tim je Pravilnikom proširen sastav Povjerenstva na sedam članova te ga od prosinca 2010. godine čine: četiri predstavnika nastavnika, dva predstavnika asistenata i predstavnik studenata. Predstavnici nastavnika i predstavnici asistenata imenuju se za člana Povjerenstva na vrijeme od četiri godine, a predstavnik studenata na vrijeme od dvije godine.
  • U studenome 2015. godine Fakultetsko vijeće donosi novi Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete, a u ožujku 2016. godine izmjene i dopune prema kojima je sastav Povjerenstva proširen s predstavnicima vanjskih dionika i predstavnikom administrativnog osoblja.
  • Povjerenstvo, u skladu sa svojim mogućnostima i vremenom, obavlja sve aktivnosti vezane za osiguravanje kvalitete na Fakultetu do osnivanja Ureda za osiguravanje kvalitete (studeni 2015.).
  • Ured za osiguravanje kvalitete u potpunosti je započeo s provođenjem aktivnosti tek u siječnju 2017. godine kada su preraspodjelom poslova ostvareni uvjeti za to. Nakon toga, Povjerenstvo i Ured djeluju usklađeno i dijele odgovornost za osiguravanje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.