Srijeda, 22 Prosinac 2021

Postupak izbora jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručnog savjetnika za računovodstvo u Odsjeku za financijsko – računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, završen je odlukom Dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti od 15. prosinca 2021. godine.

Josip Molnar, mag. oec., izabran je na radno mjesto I. vrste-stručni savjetnik za računovodstvo u Odsjeku za financijsko-računovodstvene poslove na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Odluka o izboru jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručnog savjetnika za računovodstvo u Odsjeku za financijsko – računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Objavljeno 22. prosinca 2021. 

Četvrtak, 20 Svibanj 2021
U postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine, izabrana je dr. sc. Ida Somolanji Tokić.
 
U postupku izbora jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine, izabrana je dr. sc. Ružica Tokić Zec.
 
U postupku izbora jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine, izabrana je dr. sc. Aleksandra Krampač Grljušić.
 
U postupku izbora tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije, odlukom Fakultetskog vijeća od 18. svibnja 2021. godine izabrani su Tomislav Krvavac i Sonja Sabo.
Utorak, 18 Svibanj 2021

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

Poništava se dio natječaja objavljen 25. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (www.foozos.hr), 28. rujna 2020. na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.unios.hr), u Glasu Slavonije, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora Euraxes, 29. rujna 2020. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 30. rujna 2020. godine u Narodnim novinama br. 106/2020., pod točkom 1. za izbor:

 • jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologije.