Voditeljica Odsjeka:

doc. dr. sc. Ivana Marinić

Ime i prezime

dr. sc. Ivana Marinić

Zvanje

Docentica

e-mail

imarinic@foozos.hr

Broj ureda

46

Istraživački interesi

figurativni jezik i misao; usvajanje engleskog kao stranog jezika

 

Predaje engleski kao strani jezik na studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i Učiteljskom studiju te predmete na Modulu C Učiteljskog studija (učitelji s dodatnom izobrazbom za poučavanje engleskog jezika). U istraživačkom radu bavi se figurativnim jezikom i poučavanjem govora i izgovora u ranom učenju engleskog kao stranog jezika. Sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima iz područja lingvistike te objavljuje radove iz navedenih područja u domaćim i stranim publikacijama. Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) i Hrvatskog udruženja profesora engleskoga jezika (HUPE).

Povezuje znanost s praksom kroz seminare i radionice za učitelje osnovnih i srednjih škola i izradu digitalnih materijala za poučavanje engleskog jezika. Jedna je od autorica udžbenika Footsteps 1 – 4, udžbenika za engleski jezik u osnovnoj školi od pete do osme godine učenja.

Suradnica je Časopisa za kulturu i društvo Nemo gdje objavljuje prijevode ulomaka djela domaćih i stranih autora.

Deset godina radila je u osnovnoj školi Ljudevita Gaja u Osijeku (1998. – 2008.) kao nastavnica engleskog jezika. Tijekom tog razdoblja sudjeluje u projektu OECD čiji je cilj uvođenje novih praksi u radu s djecom s posebnim potrebama, u koautorstvu objavljuje priručnik Posebno dijete, obrazuje se u području dramske pedagogije i piše dramske tekstove za djecu i mlade. Tri dramska teksta objavljena su u seriji udžbenika Snaga riječi (Školska knjiga).

Od rane mladosti bavi se pjevanjem a cappella, prvo u HPD-u Lipa (20 godina), a zatim sudjeluje u osnivanju a cappella sastav Akvarel te udrugu Akvarel čija je predsjednica od 2012. do 2020. godine. Tijekom tog razdoblja Akvarel bilježi brojne suradnje i nastupe i izdaje dva samostalna nosača zvuka.

 

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Ivana Marinić

Članovi Odsjeka:

doc. dr. sc. Mirna Erk

Ime i prezime

dr. sc. Mirna Erk

Zvanje

Docentica

e-mail

merk@foozos.hr

Broj ureda

61

Istraživački interesi

Ovladavanje inim jezicima, socio-kognitivna teorija OVIJ-a, faktor dobi, jezični unos i interakcija.

 

Mirna Erk u Osijeku je 1995. godine završila studij engleskog i njemačkog jezika i književnosti (Pedagoški fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku).  Od  1999. godine radi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (prethodno Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku, odnosno Učiteljskom fakultetu u Osijeku). Na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirala je 2013. godine. Do 2020. godine radila je na mjestu više predavačice te je bila usmjerena na stručni rad i aktivnosti objavljivanja stručnih radova, izlaganja na stručnim skupovima i aktivima za nastavnike stranih jezika, vođenje radionica za nastavnike stranih jezika, organizacije ljetnih škola i predavanja domaćih i stranih izlagača (u okvirima  djelovanja osječke podružnice Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika). Od listopada 2020. godine u znanstveno-nastavnom je zvanju te je sada većinom usmjerena na znanstveni rad. Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku vodi kolegije Teorije učenja i usvajanja jezika, Rano poučavanje engleskog jezika, Metodičke vježbe engleskog jezika, također i kolegije engleskog jezika kao jezika struke. Pod njenim mentorstvom izrađeno je 15 diplomskih radova. Do sada je sudjelovala u četiri projekta, od čega  su dva bila  međunarodna znanstveno-istraživačka projekta. Izlagala je na tridesetak međunarodnih skupova, tri puta kao pozvani predavač. Objavljuje znanstvene, pregledne i stručne radove o temama povezanim s ulogom dobi u procesu ovladavanja stranim jezikom i uvjetima u kojima se ovladava engleskim jezikom u RH, s naglaskom na vanjske čimbenike stranojezičnog razvoja.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Mirna Erk

doc. dr. sc. Darija Kuharić
doc. dr. sc. Ivana Moritz
doc. dr. sc. Zvjezdana Penava Brekalo
dr. sc. Ksenija Benčina, viša lektorica
Sara Ćavar, asistentica
Ivan Včev, asistent
Željka Starčević, stručna suradnica