Voditeljica Odsjeka:

doc. dr. sc. Ivana Marinić

Ime i prezime

dr. sc. Ivana Marinić

Zvanje

Docentica

e-mail

imarinic@foozos.hr

Broj ureda

66

Istraživački interesi

figurativni jezik i misao; usvajanje engleskog kao stranog jezika

 

Ivana Marinić predavala je engleski jezik u osnovnoj školi deset godina pri čemu je dio tog staža provela usavršavajući se i djelujući na području dramske pedagogije, obrazovanja odraslih i učenika s poremećajima u ponašanju te rada s djecom s posebnim potrebama. Bila je mentorica studentima engleskoga jezika s Filozofskoga fakulteta u Osijeku i mentorica pripravnicima do stručnoga ispita. Objavila je tri dramska teksta za djecu u aktualnim udžbenicima Školske knjige „Snaga riječi“.

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti sudjeluje u izvedbi nastave kolegija Govor i izgovor u ranom učenju engleskog jezika, Fonologija engleskog jezika, Govorne vježbe engleskoga jezika I i II, Engleski jezik ranog i predškolskog obrazovanja te Jezik i filozofija obrazovanja. Sudjelovala je u projektu Filozofskoga Fakulteta u Osijeku „Analiza interferencija u prevođenju gramatičkih struktura s engleskog na hrvatski jezik u književnosti, medijima i marketingu“. Članica je organizacijskoga odbora 8. međunarodnog znanstvenog skupa Dijete i jezik danas, u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (Osijek, 1.-2. prosinca 2017.). Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) i Hrvatskog udruženja profesora engleskoga jezika (HUPE). Jedna je od autorica serije udžbenika Školske knjige za engleski jezik Footsteps.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Ivana Marinić

Članovi Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Željka Flegar

Ime i prezime

dr. sc. Željka Flegar

Zvanje

Izvanredna profesorica

e-mail

zflegar@foozos.hr

Broj ureda

46

Istraživački interesi

Engleski jezik, dječja književnost, dječja medijska kultura, dramska kultura (improvizacijsko kazalište)

 

Željka (Nemet) Flegar završila je studij engleskoga jezika i književnosti  i njemačkog jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeku te 2004. godine doktorirala je na temu Strah od javnog nastupa i improvizacijski teatar na Alpen-Adria-Universität u Klagenfurtu (Austrija). Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti radi od 2005. godine gdje predaje kolegije iz engleskoga jezika, Dječja književnost na engleskom jeziku, Dječja medijska književnost na engleskom jeziku, Dramska radionica na engleskom jeziku i Jezične vježbe engleskog jezika IV. Bavi se istraživanjima iz istih područja, posebnostima i odstupanjima engleskoga jezika u kontekstu književnoga diskursa, povijesnoga razvoja dječje kulture i medijskih adaptacija. Izlaže na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (SAD, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Španjolska) te objavljuje radove u međunarodno priznatim časopisima (International Research in Children's LiteratureCambridge QuarterlyLibri & Liberi). Dobitnica je nagrade Children's Literature Association 2013. godineČlanica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (HIDK) i International Research Society for Children's Literature (IRSCL). Autorica je sveučilišnog priručnika Kazališna improvizacija, jezik i komunikacija (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016.) i suurednica zbornika Children and Languages Today: First and Second Language Literacy Development (Vernon Press, 2019.). Od 2017. godine predaje kolegij Improvizacijski teatar na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Kreativne terapije na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Dobitnica je Fulbright stipendije za istraživački rad za akademsku 2020./2021. godinu.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Željka Flegar

doc. dr. sc. Mirna Erk
doc. dr. sc. Ivana Moritz
doc. dr. sc. Zvjezdana Penava Brekalo
Ksenija Benčina, viša lektorica
Ivan Včev, asistent

O odsjeku

Odsjek za anglistiku i gemanistiku osnovan je 1. listopada 2019. godine. Znanstveni i istraživački interes članica Odsjeka u području je jezika, književnosti, medijske kulture, ranog učenja i poučavanja engleskog i njemačkog jezika. Područje poučavanja nastavnika Odsjeka uključuje jezične, književne i metodičke predmete engleskog i njemačkog jezika na svim studijskim programima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Članice Odsjeka sudjeluju u osuvremenjivanju postojećih i osmišljavanju novih kolegija iz navedenih područja te su autorice brojnih radova u međunarodnim časopisima te sudionice niza znanstvenih i stručnih konferencija, a uključene su i u rad nekoliko projekata. Potrebno je istaknuti brojne aktivnosti članica Odsjeka u području popularizacije znanosti na Festivalu znanosti.

Članice Odsjeka za anglistiku i germanistiku aktivno sudjeluju u organizaciji Međunarodnog znanstvenog skupa Dijete i jezik danas, koji se održavaju svake dvije godine i u čijem radu sudjeluju znanstvenici iz zemlje iz inozemstva te rezultiraju domaćim i stranim publikacijama.

Odsjek okuplja sedam članica.