Obilježavanje 20 godina od donošenja UNESCO-ove Konvencije

Dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar sudjelovala je na Okruglom stolu o očuvanju hrvatske jezične baštine koji su organizirali Institut za hrvatski jezik i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Okrugli stol održan je u Velikoj dvorani Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Okruglim stolom obilježeno je 20 godina od donošenja UNESCO-ove Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine.
U programu su sudjelovali: akademik Drago Štambuk, dr. sc. Željko Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik, prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, prodekanica Filozofskoga fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, dekanica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dr. sc. Mirjana Crnić Novosel, Institut za hrvatski jezik (podružnica u Rijeci), prof. dr. sc. Velimir Piškorec, Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, prof. dr. sc. Anđela Frančić, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, dr. sc. Tvrtko Zebec, predsjednik Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu pri Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, Institut za etnologiju i folkloristiku, Vera Grgac, Udruga Ekomuzej Bistra. Okrugli stol je moderirala dr. sc. Ivana Kurtović Budja, Institut za hrvatski jezik.
 
  • 2
  • 3
  • 4