Natječaj za upis I. generacije pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij Održivo i kružno biogospodarstvo Istaknuto

Sveučilište JOSIPA JURJA Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
 
raspisuje
 
N A T J E Č A J
 
za upis I. generacije pristupnika na zajednički poslijediplomski specijalistički studij Održivo i kružno biogospodarstvo
 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti,
 
iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne biotehničke znanosti
 
u akademskoj godini 2022./2023.
 
I.
Poslijediplomski specijalistički studij zajednički izvode Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, studij traje dva semestra (jedna godina), a završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a specijalist/specijalistica kružnog biogospodarstva (univ. spec. sus.).
 
II.
Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij
Pravo  upisa  na  sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij Održivo i kružno biogospodarstvo imaju osobe koje su završile dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti, odnosno osobe koje su stekle odgovarajuću kvalifikaciju u inozemstvu.
Poslijediplomski specijalistički studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij s najnižom prosječnom ocjenom 3,0, odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja za strane studente.
Iznimno, pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena završenog dodiplomskog, odnosno diplomskog sveučilišnog studija niža od 3,0 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali (stekli prethodnu odgovarajuću kvalifikaciju).
Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani ako su završili odgovarajući studij na inozemnom visokom učilištu i stekli najmanje 300 ECTS bodova na preddiplomskom i diplomskom studiju uz uvažavanje kriterija prijenosa ECTS bodova.
 
III.
Troškovi poslijediplomskog specijalističkog studija i troškovi upisa:
 1. Školarina poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi ukupno 3.318,07 EUR (25.000,00 kuna, konverzija po fiksnom tečaju EUR 7,53450).
 2. Školarina se uplaćuje prilikom upisa na studij na IBAN Fakulteta broj HR17 2500 0091 1020 1714 2 otvoren kod Addiko Bank d.d. Moguće je koristiti kreditne linije poslovnih banaka.
 3. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o plaćanju (neovisno o izvoru financiranja školarine).
 4. Prilikom upisa na poslijediplomski specijalistički studij pristupnici su dužni platiti troškove upisa u iznosu od 47,78 EUR (360 kuna, konverzija po fiksnom tečaju EUR 7,53450) (troškovi prijave, upisa i upisnih materijala, trošak osiguranja i trošak studentskog zbora).
 
 
IV.
Broj slobodnih mjesta: 20
 
V.
Prijava na natječaj
 
Prijave na natječaj podnose se na Obrascu za prijavu koji je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta (www.ptfos.unios.hr i www.foozos.hr )

 

Uz Prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
 1. Motivacijsko pismo (u slobodnoj formi)
 2. Presliku diplome o završenom sveučilišnom studiju
 3. Presliku rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu (za strane studente)
 4. Presliku osobne iskaznice (preslika obje strane)
 5. Jednu fotografiju (4x6 cm)
 6. Preporuke sveučilišnih profesora (ukoliko je prosjek završenog sveučilišnog studija niži od 3,00)
 7. Životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja
 8. Ovjereni prijepis ocjena ili presliku Dopunske isprave o studiju
 9. Odluku tvrtke ili ustanove (ukoliko pravne osobe plaćaju školarinu), ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu) o plaćanju školarine.
 
Pristupnici koji su završili studij u inozemstvu obvezni su pokrenuti postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj, te prijavi priložiti  odluku o akademskom priznavanju ili dokaz o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije. Postupak se pokreće pri Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta u Osijeku, a detaljnije informacije nalaze se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Osijeku http://www.unios.hr/kvaliteta/djelatnosti/akademsko-priznavanje.
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
VI.
Prijave za upis podnose se na adresu: Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek. Natječaj je otvoren 30 dana računajući od dana objave Natječaja.
 
 
VII.
Dodatne obavijesti zainteresirani mogu dobiti osobno u Uredu za studente i studije na adresi Franje Kuhača 18, Osijek te putem telefona 031/490-431.
Informacije o studijskom programu dostupne su na web stranici studija http://www.ptfos.unios.hr/biogospodarstvo/, a dodatne informacije o studiju i upisima mogu se dobiti od voditeljice studija prof. dr. sc. Marine Tišma (031/334-358, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).
 
Prilozi: