Erasmus+ dolazna mobilnost studenata i nastavnika Centra Educativo Arangoya iz Bilbaa u Španjolskoj

Studenti i nastavnici Centra Educativo Arangoya iz Bilbaa u Španjolskoj realizirali su dolaznu Erasmus+ mobilnost u tjednu 16.-20. siječnja 2023. Dobrodošlicu i ugodan boravak na našem fakultetu i sveučilištu poželjeli su im dekanica fakulteta prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, prodekanica za razvojno-stručni rad doc. dr. sc. Ksenija Romstein, prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju izv. prof dr. sc. Vjekoslav Galzina i poslijedoktorandica dr.sc. Karolina Dobi Barišić.

Putem Erasmus+ mobilnosti posjetili su nas studenti i nastavnici Centra Educativo Arangoya iz Bilbaa u Španjolskoj. Sa znamenitostima grada Osijeka upoznali su se tijekom turističkog obilaska organiziranog 17. siječnja 2023. u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i Turističke zajednice grada Osijeka.

 • pozdrav1
 • pozdrav2

Kako bi se naši gosti iz Španjolske iz Centra Educativo Arangoya iz Bilbaa, koji su nas posjetili putem Erasmus + mobilnosti, upoznali sa studentima našeg fakulteta, Studentski zbor Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je 17. siječnja 2023. organizirao Tea Party uz Kahoot kviz „How well do you know Croatia?“. Aktivnost je organizirana u suradnji sa poslijedoktorandicom dr.sc. Karolinom Dobi Barišić, a aktivnosti su se pridružile viša lektorica Ksenija Benčina i kolegica na dolaznoj mobilnosti Isabell Grace Penta sa sveučilišta u Chicagu. Također, Studentski zbor je za 19. siječnja 2023. organizirao i večernji FOOZOS party kako bi se gosti iz Španjolske imali priliku upoznati sa studentima cijelog sveučilišta.

 • MMµ1
 • MMµ2
 • MMµ3
 • obiazak osijeka2
 • oblikazak osijeka1
 • studentski zbor 1
 • studentski zbor 2
 • studentski zbor 3

17. siječnja 2023. studenti i nastavnici iz Centra Educativo Arangoya iz Bilbaa u Španjolskoj sudjelovali su na aktivnostima Male matematičke škole koja okuplja učenike s posebnim interesom za matematiku s područja grada Osijeka i u sklopu koje učenicima potporu u radu pružaju studenti našeg fakulteta pod vodstvom predavačice Diane Moslavac Bičvić i prof.dr.sc. Zdenke Kolar-Begović. Sudjelovanje u aktivnosti Male Matematičke škole je organizirano u suradnji s poslijedoktorandicom dr.sc. Karolinom Dobi Barišić. Aktivnost je provedena u sklopu Centra za karijerni razvoj studenata.

 • ALgoritmi 1
 • ALgoritmi 2
 • predavanje1 (2)
 • predavanje2 (2)
 • predavanje3
 • predavanje4

Dana 18. siječnja 2023. studenti iz Centra Educativo Arangoya iz Bilbaa u Španjolskoj, koji su nas posjetili u sklopu Erasmus+ mobilnosti, pod vodstvom svojih nastavnica su održali predavanje studentima Preddiplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja o primjeni robota Blue-Bot i Cubetto u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. U organizaciji predavanja su sudjelovali poslijedoktorandica dr. sc. Karolina Dobi Barišić, izv.prof.dr.art. Goran Kujundžić i doc.dr.sc. Ida Somolanji Tokić.

 • art terapija 3
 • art terapija1
 • art terapija2
 • vrtiå1
 • vrtiå2
 • vrtiå3

Studenti iz Centra Educativo Arangoya iz Bilbaa u Španjolskoj, koji su nas posjetili u sklopu Erasmus+ mobilnosti, 18. siječnja 2023. godine su, zajedno sa svojim nastavnicama, sudjelovali na nastavi iz kolegija Algoritmi i strukture podataka na kojima se, pod vodstvom poslijedoktorandice dr.sc. Karoline Dobi Barišić, raspravljalo i istraživalo o utjecaju društvenih igara za djecu na razvoj vještina i koncepata računalnog mišljenja.

 • FOOZOS party