Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2022./2023. Istaknuto

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2022./2023.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima sveučilišnih prijediplomskih, diplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih i diplomskih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta, sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
U akademskoj godini 2022./2023. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje ukupno 90 studentskih stipendija i 5 studentskih potpora prema kategorijama kako slijedi:

A.) Stipendije za izvrsnost – 40 stipendija

       •  A1 ZA STUDENTE VIŠIH GODINA STUDIJA – 25 STIPENDIJA
     •  A2 ZA STUDENTE I. GODINE SVEUČILIŠNOG PRIJEDIPLOMSKOG I STRUČNOG PRIJEDIPLOMSKOG STUDIJA TE I. GODINE SVEUČILIŠNOG INTEGRIRANOG PRIJEDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG STUDIJA – 5 STIPENDIJA
     •  A3 ZA STUDENTE UPISANE U I. GODINU SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG STUDIJA I U I. GODINU STRUČNOG DIPLOMSKOG STUDIJA – 5 STIPENDIJA
      •  A4 ZA STUDENTE UPISANE U VIŠE GODINE PRIJEDIPLOMSKOG, DIPLOMSKOG ILI INTEGRIRANOG STUDIJA TE ZA STUDENTE UPISANE U I. GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA NA UMJETNIČKO-ZNANSTVENO/NASTAVNOJ SASTAVNICI – 5 STIPENDIJA

B.) Stipendije studentima aktivnim sportašima – 5 stipendija

C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – 45 stipendija
 
     •  C1 ZA STUDENTE SLABIJEG SOCIJALNO-EKONOMSKOG STANJA – 35 STIPENDIJA
     •  C2 ZA STUDENTE S INVALIDITETOM – 5 STIPENDIJA
     •  C3 ZA STUDENTE KOJI PRIPADAJU POTENCIJALNO RANJIVIM SKUPINAMA – 5 STIPENDIJA

D.) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe – 5 potpora