Razvoj modela predikcije ponašanja djece pješaka u urbanoj prometnoj mreži

Doc.dr.sc. Tijana Borovac kao suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje Razvoj modela predikcije ponašanja djece pješaka u urbanoj prometnoj mreži, sudjelovala je završnom sastanku tima na Cresu od 2. - 4.11.2022.

Projekt koji je uključivao znanstvenike iz Osijeka, Maribora i Rijeke odvijao se od 1.1.2020. - 31.12.2022. a za cilj je imao  primjenom iste metodologije prikupljanja i analize eksperimentalnih podataka u različitim sredinama (Osijek, Maribor, Rijeka) razviti model predikcije ponašanja djece u prometu. Isto tako, projektom se željelo utvrditi utjecajne parametre, te odrediti koji od njih su općeg, a koji lokalnog značaja, zatim temeljem eksperimentalno dobivenih podataka uspostaviti odnos izvršnih funkcija i ponašanja djece u prometu. Društveni značaj ovog istraživanja je na temelju analize i korelacija utvrđenih značajnih parametara ponašanje djece u prometu dati preporuku multidisciplinarnih mjera za unapređenje sigurnosti djece u zoni konflikta sa motornim prometom.