Posjet primorskom sveučilištu, Zdravstveni fakultet u Izoli u Sloveniji

U okviru ERASMUS+ programa – profesionalni trening, od 2. do 17. svibnja 2022. godine izv. prof. dr. sc. Tena Velki posjetila je Primorsko sveučilište, Zdravstveni fakultet u Izoli u Sloveniji (Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem). Svrha posjete je bilo stručno usavršavanje iz interdisciplinarnog područja (polje psihologija i računarstvo) tijekom kojeg su proširena znanja iz područja informacijske sigurnosti (bihevioralni i kognitivni aspekti sigurnog korištenja interneta) te usvojene nove statističke metode (PLS SEM modeliranje za neparametrijske podatke). 

U suradnji s domaćinom, izv. prof. dr. sc. Boštjanom Žvanut preveden je na slovenski jezik Kognitivno-bihevioralni upitnik internetske sigurnosti te je provedeno istraživanje sa slovenskim studentima u svrhu validacije. Kao rezultat provedenog istraživanja napisan je i poslan na objavu i zajednički znanstveni članak. Osim toga uspostavljena je suradnja i s Pedagoškim fakultetom u Kopru, te je dogovorena studijska posjeta s izv. prof. dr. sc. Petrom Dolenc, psihologinjom koja vodi studijski program inkluzivnog odgoja i obrazovanja.