ERASMUS+ program – Ključne aktivnosti 1

U okviru ERASMUS+ programa – Ključne aktivnosti 1, od 1. do 9. travnja 2022. godine doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić boravila je na Sveučilištu u Bologni u Italiji ( Department of Education 'G.M. Bertin' – Bologna University). Svrha boravka bilo je održavanje nastave u sklopu dvaju kolegija (Active Teaching Methodologies i ECEC in international perspective) te stručno usavršavanje s naglaskom na razvoj kurikuluma ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u visokom obrazovanju.

Osim uspješno realizirane nastave održane na engleskom jeziku, doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić je s doc. dr. sc. Ariannom Lazzari i prof. dr. sc. Luciom Balduzzi ostvarila kvalitetnu suradnju i dogovorila buduće kontakte. U pratnji poslijedoktorandice Chiare Dalledonne Vandini posjetila je i jedan gradski dječji vrtić. S Laurom Malini, sveučilišnom voditeljicom za međunarodnu suradnju i doc. dr. sc. Ariannom Lazzari dogovorena je suradnja i pokrenuto potpisivanje međuinstitucijskog sporazuma koji će od akademske godine 2023./24. omogućiti razmjenu studenata u svrhu studijskog boravka u trajanju od 6 mjeseci u ljetnom (UNIOS->UNIBO), odnosno u zimskom semestru (UNIBO->UNIOS). Pogledajte video o boravku na Sveučilištu u Bolonji.