Ugostili smo našu bivšu studenticu Tenu Duran, mag.prim.educ., univ. spec. art. therap.

U okviru kolegija Alternativne škole i Alternativni predškolski programi nositeljice izv.prof.dr.sc. Alme Škugor u listopadu smo ugostili našu bivšu studenticu Tenu Duran, mag.prim.educ., univ. spec. art. therap. Tena Duran održala je interaktivno predavanje i radionicu naziva Primjena temeljnih principa Montessori pedagogije i muzikoterapije studentima 3. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija te 2. godine izvanrednog diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.