Sumrak čuje cvrkut: lirski odrazi vizualnoga: izabrane pjesme studentica 3. i 4. godine Učiteljskog fakulteta u Osijeku

Vodopija, Irena; Bakota, Lidija; Kovačević, Jelena (ur.)

Osijek: Učiteljski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2010.

ISBN 978-953-6965-17-5

Obrazovanje za interkulturalizam: zbornik radova s 2. međunarodne znanstvene konferencije

Peko, Anđelka; Sablić, Marija; Jindra, Ranka (ur.)

Osijek: Učiteljski fakultet: Nanseng dijalog centar Osijek, 2010.

ISBN 978-953-6965-21-2

Dramske igre za djecu predškolske dobi

Perić Kraljik, Mira.

Osijek: Učiteljski fakultet u Osijeku, 2009.

ISBN 978-953-6965-15-1

Izazovi obrazovanja u multikulturalnim sredinama

Peko, Anđelka; Mlinarević, Vesnica (ur.)

Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Učiteljski fakultet : Nansen dijalog centar, 2009.

ISBN 978-953-6965-16-8

Dječja likovna kreativnost: od prve do desete godine života

Brešan, Davorka.

Osijek: Učiteljski fakultet u Osijeku, 2008.

ISBN 978-953-6969-14-4

Proceeding of the International Scientific Colloquium Mathematics and children: (How to teach and learn mathematics)

Pavleković, Margita (ur.)

Osijek: Učiteljski fakultet u Osijeku, 2007.

ISBN 978-953-6965-10-6

Rano učenje stranih jezika: izobrazba učitelja i nastavnika: izvješća i zaključci

Verin, Eric; Radišić, Mirna (ur.)

Osijek: Učiteljski fakultet, 2007.

ISBN 978-953-6965-13-7

Kompetencije i kompetentnost učitelja: zbornik radova

Babić, Nada (ur.)

Osijek: Učiteljski fakultet ; Kherson : Kherson State University, 2007.

ISBN 978-953-6965-11-3

Projektno učenje

Munjiza, Emerik; Peko, Anđelka; Sablić, Marija.

Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera, Filozofski fakultet; Učiteljski fakultet, 2007.

ISBN 978-953-6456-69-7

Dijete i višejezičnost: zbornik radova sa međunarodnoga stručnoga i znanstvenog skupa Dijete i jezik danas

Vodopija, Irena (ur.)

Osijek: Učiteljski fakultet, 2006.

ISBN 953-6965-08-9

Radno vrijeme

Knjižnica je otvorena svakog radnog dana od 7:30 do 20:00 sati.