Utorak, 04 Prosinac 2018

Poziv na edukaciju o društveno korisnom učenju za nastavno i upravljačko osoblje sastavnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku koja će se održati u ponedjeljak, 3. prosinca od 11-13 sati u prostorijama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek.

Utorak, 04 Prosinac 2018

U akademskoj 2018./2019. godini Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeku u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Zabok organizira Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu (PPDMI) – modul A, za novu skupinu polaznika u Zaboku.

Utorak, 04 Prosinac 2018

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u akademskoj 2018./19.godini organizira prijave za novu, 9.  skupinu polaznikaPedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI) – modul A