Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Hrvoje Mandić