Obavijest o javnoj obrani specijalističkog rada Dragana Turić

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (KLASA: 003-06/23-01/1, URBROJ: 2158-63-01-23-40) od  1. veljače  2023.,  daje se sljedeća
 
OBAVIJEST
o javnoj obrani specijalističkog  rada
 
 
DRAGANA TURIĆ, mag.paed., studentica poslijediplomskog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama, branit će svoj specijalistički rad   izrađen  pod mentorstvom   prof. dr. sc. Željka Požege, pod naslovom:
 
                      „Zadovoljstvo poslom odgojitelja u odnosu na čimbenike povezane s poslom“  
 
Javna obrana specijalističkog rada održat će se u četvrtak, 9. veljače  2023. u 10:00,  na   Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10d, (svečanoj dvorani br.21) pred imenovanim Povjerenstvom za obranu specijalističkog rada u sastavu:
 
1. dr. sc. Marija Ham, redovita profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednica
2. dr. sc. Snježana Dubovicki, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, članica
3. dr. sc. Rahaela Varga, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, članica