Obavijest o javnoj obrani specijalističkog rada Maja Zorić

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (KLASA: 003-06/23-01/1, URBROJ: 2158-63-01-23-42) od 1. veljače  2023.,  daje se sljedeća
 
 
 
OBAVIJEST
o javnoj obrani specijalističkog rada
 
 
MAJA ZORIĆ, prof., studentica poslijediplomskog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama, branit će svoj specijalistički rad  izrađen  pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Rahaele Varga, pod naslovom:
 
                 „Pedagoško vođenje uz implicitne utjecaje školskog kurikuluma: studij slučaja“
 
Javna obrana specijalističkog rada održat će se u ponedjeljak, 13. veljače  2023. u 13:00,  na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10d, (svečanoj dvorani br. 21) pred imenovanim Povjerenstvom za obranu  specijalističkog rada u sastavu:
 
1. dr. sc. Snježana Dubovicki, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, predsjednica
2. dr. sc. Vesnica Mlinarević, redovita profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, članica
3. dr. sc. Mirko Lukaš, izvanredni profesor Filozofskog fakulteta u Osijeku, član