Obranjen prvi specijalistički rad na poslijediplomskom specijalističkom studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama

Danas, 9. veljače 2023. godine obranjen je prvi specijalistički rad studentice poslijediplomskog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama Dragane Turić, mag.paed. pod nazivom „Zadovoljstvo poslom odgojitelja u odnosu na čimbenike povezane s poslom“ izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Požege. Tema je uspješno obranjena pred Povjerenstvom za obranu  specijalističkog rada u sastavu:

1. dr. sc. Marija Ham, redovita profesorica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednica
2. dr. sc. Snježana Dubovicki, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, članica
3. dr. sc. Rahaela Varga, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, članica

  • Obrana 1
  • Obrana2
  • Obrana3
  • Obrana4
  • Obrana5