Članovi Povjerenstva za osiguravanje kvalitete predstavnici nastavnika, suradnika i administrativnog osoblja imenovani su za mandatno razdoblje od 13. listopada 2022. do 30. rujna 2026. godine, a predstavnici studenata i vanjskih dionika na mandatno razdoblje do 30. rujna 2024. godine.

 

 

  1. Doc. dr. sc. Vedrana Živković Zebec, predsjednica
  2. Doc. dr. sc. Ivana Marinić
  3. Doc. dr. art. Marko Šošić
  4. Doc. dr. sc. Zvjezdana Penava Brekalo
  5. Krešimir Čosić, asistent
  6. Ivan Včev, asistent
  7. Monika Hucman, studentica
  8. Ljubica Nedić, dipl. knjižničarka
  9. Dr. sc. Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, predstavnik vanjskih dionika.