Članovi Povjerenstva za osiguravanje kvalitete imenovani su za mandatno razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2022. godine.

  1. Doc. dr. sc. Lidija Bakota, predsjednica
  2. Izv. prof. dr. sc. Goran Kujundžić
  3. Doc. dr. sc. Maja Brust Nemet
  4. Doc. art. Jelena Kovačević
  5. Dr. sc. Ana Mirković Moguš, viša asistentica
  6. Dr. sc. Ivana Moritz, viša asistentica
  7. Sandra Bilonić, mag.ing.agr.
  8. Igor Ilić, student
  9. Ivana Biljan, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, predsjednica podružnice Osijek