Predsjednica katedre:

Prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić

Ime i prezime

dr. sc. Ivana Đurđević Babić

Zvanje

Redovita profesorica

e-mail

idjurdjevic@foozos.hr

Broj ureda

65

Istraživački interesi

metode umjetne inteligencije, neuronske mreže i njihova primjena te primjena ostalih metoda rudarenja podataka (data mining), upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju

 

Ivana Đurđević Babić je nositeljica na sljedećim kolegijima na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Učiteljski studij: Oblikovanje tekstaUvod u računarstvoInformatika u obrazovanjuInternet u odgoju i obrazovanjuWeb programiranjeProgramski jezik Logo Računalo u odmoru i razonodi te Računalne baze podataka. Također, nositeljica je i na kolegijima Informatika u edukacijskoj rehabilitaciji i Augmentativna stvarnost u edukacijskoj rehabilitaciji koji se izvode na prijediplomskom sveučilišnom studiju Edukacijska rehabilitacija. Bila je nositeljica kolegija  Informatička pismenost koji se izvodi na izvanrednom sveučilišnom preddiplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Aktivno sudjeluje kao izlagač na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama te je bila recenzent stručnih i znanstvenih članaka. Uže područje njezinog znanstvenog interesa su metode umjetne inteligencije, neuronske mreže i njihova primjena te upotreba informacijske tehnologije i interneta u obrazovanju i ostalim segmentima života.

Od 2015. godine do 2019. obnašala je dužnost predsjednice Katedre za matematiku i informatiku u sastavu Odjela za prirodne znanosti, a osnivanjem Katedre za informaciju, komunikaciju i tehniku na Odsjeku za prirodne znanosti u listopadu 2017. godine obnaša dužnost predsjednice ove katedre na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Obnašala je i dužnost predsjednice Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete (mandatno razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2022.), a trenutno obnaša i dužnost predsjednice Odbora za završne i diplomske radove na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u mandatnom razdoblju od 2022.-2026. godine.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Ivana Đurđević Babić

Članovi katedre:

izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina, prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju

Ime i prezime

dr. sc. Vjekoslav Galzina

Zvanje

Izvanredni profesor

Prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju

e-mail

vgalzina@foozos.hr

Broj ureda

Ured prodekana i ured broj 57

Istraživački interesi

Umjetna inteligencija, raspoređivanje proizvodnje, sučelje čovjek-stroj, kibernetičko-fizikalni sustavi

 

Vjekoslav Galzina rođen je 21. kolovoza 1975. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu školu je završio u Sapcima i Garčinu, a maturirao Matematičku gimnaziju u Slavonskom Brodu. Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je diplomirao (2002.), magistrirao (2007.) te doktorirao (2011.). U periodu 2002. do 2004. godine zaposlen u tvrtki Đuro Đaković Elektromont d.d. Slavonski Brod. Od 2004. do 2014. zaposlen na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Od 2014. zaposlen kao docent na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Glavni CEEPUS koordinator mreže CIII-HR-1005 Educational Systems in Central Europe.

Sudjelovanje na projektima: 0152014 Ekspertni sustav izrade tehnologije pojedinačne proizvodnje MZOS RH. 52-1521781-2235 Razvoj ERP sustava za digitalno poduzeće. Suradnik na bilateralnom HR-SLO projektu Oblikovanje fleksibilnih proizvodnih sustava primjenom evolucijskog programiranja (2006./2007.). Kao Tehnički ekspert radio je na projektu iz programa Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) – Component IIIc: Flexible manufacturing of customized spinal orthoses (OrtoFLEX) (IPA2007/HR/16IPO/001-040504)  do rujna 2014. godine. Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 (Ref. HUHR/1601): RED FAITH  Restoring Ecological Diversity of Forests with Airborne Imaging Technologies od 2017. godine te kao tehnički suradnik projektu sufinanciranog od strane EU: Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place, (INEA/CEF/ICT/A2015/1153209) u 2018. godini.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Vjekoslav Galzina

doc. dr. sc. Karolina Dobi Barišić
doc. dr. sc. Ana Miroković Moguš
dr. sc. Damir Tomić, viši asistent

O katedri:


Katedra za informaciju, komunikaciju i tehniku postoji od 1. listopada 2020. kad je ustrojena odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Okuplja stručnjake iz informacijskih i tehničkih znanosti koji izvode nastavu iz informatičkih kolegija na studijskim programima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Katedra trenutno ima 5 članova.