Centar za nematerijalnu kulturnu baštinu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku bio je suorganizator izložbe pod nazivom Hrvatska književnost i kulturna baština od srednjeg vijeka do modernog doba u Nacionalnoj knjižnici Koreje u Seulu. Izložba je otvorena u ponedjeljak 28. lipnja 2021. Bit će otvorena za posjetitelje do 25. srpnja 2021. Na izložbi su predstavljeni izlošci nematerijalnih kulturnih dobara: uporabni predmeti iz svakodnevnoga života sela koja pripadaju brodskom Posavlju kao središnjem mjestu očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara Slavonije, Baranje i Srijema. Izložbu je potaknulo i realiziralo Veleposlanstvo Hrvatske u Južnoj Koreji te su Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti iskazali veliko poštovanje pozvavši ih na uključivanje u realizaciju ove iznimno važne izložbe kojom se promovira hrvatska kultura, tradicija i običaji. Na samom otvorenju, u ponedjeljak 28. lipnja, prisustvovali su gotovo svi uglednici iz Južne Koreje te time iskazali duboko poštovanje prema Republici Hrvatskoj i njezinom nasljeđu i baštini. Autori izložbe su izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, prodekanica za nastavu te student Igor Ilić uz apsolutnu podršku dekana prof. dr. sc. Damira Matanovića. Zahvaljujući postignutoj izvrsnoj suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Republike Hrvatske i Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Južnoj Koreje očekuje se potpisivanje sporazuma o suradnju između Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Hankuk u Seulu.

Izvrsne i kreativne studentice 2. godine diplomskoga studija Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja: Terezija Šiškić, Ivana Vitković, Irena Đurić, Dorotea Nikoloso i Ivana Marić pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Emine Berbić Kolar, a u okviru kolegija Hrvatska jezična kulturna baština, snimile su video uradak kojim se promiče nematerijalna kulturna baština mjesta Gundinci u Brodsko-posavskoj županiji. Bravo za naše studentice!

U okviru izbornoga kolegija Jezik i identitet u odgoju i obrazovanju sveučilišnoga poslijediplomskoga doktorskog studija Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja, a u okviru projekta Lingvistička istraživanja hrvatskih narodnih govora u Vojvodini s naglaskom na mjesta u kojima se govori slavonskim dijalektom, održan je Okrugli stol pod nazivom Jezik i identitet. Svoja promišljanja o odnosu jezika i identiteta izložili su predstavnici Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata u Republici Srbiji Tomislav Žigmanov, predsjednik Zavoda i predstavnik Hrvata u Vojvodini te Katarina Čeliković, profesorica i stručna suradnica za projekte i kulturu. Kolega Žigmanov i kolegica Čeliković govorili su o hrvatskome jezičnom identitetu u Vojvodini kroz povijesni pregled te posebno ukazali na probleme koji su aktualizirani glede mogućnosti uvođenja bunjevačkoga jezika kao jednoga od triju službenih jezika u Subotici. O jezičnome identitetu u kontekstu bosanskohercegovačkih prilika govorile su kolegice sa Sveučilišta u Tuzli izv. prof. dr. sc. Nihada Delibegović Džanić i prof. dr. sc. Amira Turbić Hadžagić. Kolegica Delibegović Džanić govorila je o modifikacijama idioma, a kolegica Turbić Hadžagić o suvremenim jezičnim identitetima.

U okviru obilježavanja Dana hrvatskoga jezika koji se svake godine obilježavaju od  11. do 17. ožujka, Centar za nematerijalnu kulturnu baštinu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, organizirao je pozvano predavanje na doktorskom studiju Obrazovne znanosti i perspektive obrazovanja, a u okviru kolegija Humanističke baštinske teme u odgoju i obrazovanju. Ciklus predavanja o hrvatskome jeziku kao nematerijalnoj jezičnoj kulturnoj baštini održala je prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić u subotu 13. ožujka 2021. Profesorica Kolenić održala je sljedeća predavanja: Nematerijalno kulturno dobro, Hrvatski jezik kao nematerijalna kulturna baština i Tronarječnost – zlatna formula hrvatskoga jezika.

Centar za istraživanje nematerijalne kulturne baštine