Mobilnost na jednom mjestu - Priručnik za studente i mlade

 

Erasmus+

Opće informacije o programu Erasmus+

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, između ostalog:

 • provođenje razdoblja studija u inozemstvu,
 • obavljanje stručne prakse,
 • stručna usavršavanja i osposobljavanja,
 • volontiranja,
 • razmjene mladih,
 • rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.
 

Zainteresirani pojedinci prijavljuju se putem svojih ustanova. Uz to, program nudi mogućnosti suradnje ustanovama iz cijelog svijeta kroz aktivnosti Združenih diplomskih studija i Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Ciljevi programa Erasmus+

Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije su među njima:

 • jača povezanost politika EU-a s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavljivanje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost.
 

Programske države podrazumijevaju države članice Europske unije, Makedoniju, Island, Norvešku, Lihtenštajn i Tursku.

Svrha je boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje održavanje nastave ili stručno usavršavanje dok je za nenastavno osoblje stručno usavršavanje. Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju biti izabrani u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje. Zaposlenici na radnome mjestu znanstvenoga novaka ili asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj instituciji uključeni u izvedbu nastave.

Za aktivnost stručnoga usavršavanja, pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Natječaj za Erasmus+ odlazne mobilnosti studenata u akademskoj godini 2023./2024.

http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-za-ljetni-semestar-u-akademskoj-godini-2023-2024/ 

 

Erasmus+ Incoming students

Courses in English language for exchange students

 

Erasmus koordinator:

izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel: +385 31 321 702

 

CEEPUS

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti. Srednjoeuropski program razmjene započeo je s provedbom 1. prosinca 1994. godine, kada je na snagu stupio Ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993. godine. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija.

Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti u valuti „jedan mjesec stipendije“. Zemlje također određuju iznose stipendija za različite kategorije stipendista, kao i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Stipendije ovise o standardu života u pojedinoj zemlji i moraju biti dostatne za potrebe mobilnosti. Studenti su također izuzeti plaćanja školarine.

CEEPUS mreže 2021.-2024.

CEEPUS koordinator:

izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.