Predsjednica katedre:

prof. dr. sc. Irella Bogut

Ime i prezime

dr. sc. Irella Bogut

Zvanje

Redovita profesorica

Predsjednica Katedre za prirodoslovlje

e-mail

ibogut@foozos.hr

Broj ureda

29

Istraživački interesi

limnologija, meiofauna, nematofauna,ekološki odgoj, ekologija i održivi razvoj

 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu 1996. dvopredmetni studij Biologija i kemija te stekla stručni naziv profesor biologije i kemije. Magistrirala je 2000. i doktorirala 2005. u grani ekologija, polje biologija, područje prirodnih znanosti na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2008. radila je na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta (kasnije Odjelu za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) u svojstvu znanstvenog novaka, asistenta i višeg asistenta na projektu „Zaštita voda rezervata Kopački rit“ i u nastavi iz prirodoslovne skupine predmeta (praktikumi i seminari iz Beskralježnjaka, Biologije mora, Protozoa, Teorije organske evolucije, Terenske nastave II, Embriologije i evolucije organskih sustava). Od 2008. do danas zaposlenica je na Učiteljskom fakultetu (sada Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti). Od 2008. do 2010. bila je predsjednica Katedre za matematiku i prirodoslovlje, od svibnja do listopada 2010. v.d. prodekanice za nastavu, a od listopada 2010. do listopada 2018. prodekanica za znanost. Od listopada 2018. predsjednica je Katedre za prirodoslovlje na Odsjeku za prirodne znaosti FOOZOS-a. Predaje kolegije Prirodoslovlje I, Prirodoslovlje II, Ekologija, Terenska nastava, Ekološki odgoj u dječjem vrtiću, Ekologija za održivi razvoj, Poznavanje biljaka i životinja. Autorica je i suautorica udžbenika, radnih bilježnica, metodičkih priručnika, knjige, poglavlja u knjizi, više od 50 znanstvenih radova i brojnih stručnih radova iz biologije i pedagogije. Suradnica je na brojnim međunarodnim i domaćim projektima („Peacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities“, „Restoring ecological diversity of forests with airborne imaging technologies“, Europska noć istraživača (TPTF_ERN)  paket/tema: Strossmayer days, „LUMEN“ i dr.).

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Irella Bogut

Članovi Katedre:

izv. prof. dr. sc. Zvonimir Užarević

Ime i prezime

dr. sc. Zvonimir Užarević

Zvanje izvanredni profesor

e-mail

zuzarevic@foozos.hr

Broj ureda

53

Istraživački interesi

biomedicina, biologija, biotehnologija

 

Diplomirao je 1998. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te stekao zvanje profesora biologije i kemije. Doktorirao je 2011. godine na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti na Sveučilištu u Osijeku. Od 2000. do 2004. godine radio je kao asistent na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta u Osijeku. U razdoblju od 2004. do 2006. godine predavao je biologiju i kemiju u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića u Slavonskome Brodu, a od 2006. do 2008. godine radio je kao asistent na Odjelu za biologiju u Osijeku. Od 2008. godine zaposlen je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Godine 2014. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja temeljne medicinske znanosti i interdisciplinarne biotehničke znanosti). Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izvodi nastavu iz kolegija Zdravstveni odgoj, Školska higijena, Poznavanje biljaka i životinja, Terenska nastava, Prirodoslovlje, Ekologija, Biološka kinantropologija i Prva pomoć. Kao autor i suautor objavljuje originalne znanstvene radove u časopisima koji se indeksiraju u bazama Current Contents i Science Citation Index Expanded. Autor je i suautor niza znanstvenih i stručnih priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima. Član je Hrvatskoga društva za istraživanje raka, Hrvatskoga biološkog društva, Hrvatskoga društva za biljnu fiziologiju i Hrvatskoga društva za kemiju.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Zvonimir Užarević

 

mr. sc. Željko Popović, profesor visoke škole, u trajnom izboru
Irena Kišmartin, viša stručna suradnica

O katedri:

Katedra za prirodoslovlje ustrojena je 15. rujna 2015. odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Okuplja stručnjake iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i interdisciplinarnih znanosti koji izvode nastavu iz prirodoslovne skupine predmeta na studijskim programima i programima cjeloživotnog obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Katedra trenutno ima zaposlena 4 člana.