Fakultet za odgojne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku osnovao je 20. prosinca 2018. godine Centar za karijerni razvoj studenata (CKRS FOOZOS, eng. Career Development Center for Students CDCS FOOZOS) s ciljem unaprjeđenja kvalitete studiranja  i kontinuiranog pružanja podrške potencijalnim budućim studentima, sadašnjim studentima i diplomantima u razvoju profesionalnih kompetencija za potrebe tržišta rada.

Centar za karijerni razvoj studenata kao fakultetska ustrojbena jedinica motivirat će buduće studente za studijske programe FOOZOS-a, pružati podršku studentima tijekom svih studijskih godina, pomagati im i usmjeravati k stjecanju iskustva i razvijanju karijera te povezivati s potencijalnim poslodavcima kako bi se povećala zapošljivost i konkurentnost studenata na tržištu rada.

Misija je Centra za karijerni razvoj studenata osnaživanje studenata na osobnom i profesionalnom rastu i razvoju, a realizirat će se kroz organizaciju dodatnih izobrazbi, tribina, individualnih i grupnih savjetovanja, volonterskih akcija, društveno korisnog učenja te projektnih aktivnosti putem kojih se podržava, motivira i karijerno usmjerava studente za uspješno savladavanje akademskih izazova, napredovanje kroz studij te početak građenja vlastite karijere.

Ciljne su skupine korisnika Centra studenti, Alumni, poslodavci, osoblje FOOZOS-a i partnerske organizacije, jer želimo da Centar bude mjesto okupljanja svih nastavnika i stručnjaka koji svojim aktivnostima mogu pružati psihološku i pedagošku pomoć studentima, jačati akademske i životne vještine studenata te ih karijerno savjetovati.

Vizija je Centra kontinuirana pomoć u profesionalnom rastu i razvoju te pripremi studenata za tržište rada.

Voditelj Centra za karijerni razvoj studenata: izv. prof. dr. art. Marko Šošić

 

Članovi Centra:

Izv. prof. dr. sc. Maja Brust Nemet
Izv. prof. dr. sc. Tijana Borovac
Izv. prof. dr. sc. Vesna Svalina
Izv. prof. dr. sc. Alma Škugor
Izv. prof. dr. art. Marko Šošić
Doc. dr. sc. Ivana Trtanj
Dr. sc. Ksenija Benčina, v. lektor
Diana Moslavac Bičvić, v.  pred.

Centar za karijerni razvoj studenata