Studentski zbor

Predsjednica Studentskog zbora: Marija Đaković

Zamjenica predsjednice Studentskog zbora: Ivona Dujček

Predstavnica u Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera: Ivona Dujček
 
Zamjenica predstavnice u Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera: Tihana Novoselac
 
Pravobraniteljica: Tihana Novoselac

 

Članovi Studentskog zbora:

 1. Marija Đaković
 2. Ivona Dujček
 3. Nikolina Jozić
 4. Barbara Pilj
 5. Ines Pernička
 6. Matea Lugarić
 7. Tihana Novoselac