Studentski zbor

Predsjednik: Igor Ilić
Potpredsjednica: Sara Križanović
Pravobranitelji: Martina Gavran (za Slavonski Brod), Sara Križanović (za Osijek)

Članovi Studentskog zbora:

1. Igor Ilić
2. Sara Križanović (zamjena - Adriana Bogdan)
3. Jelena Brico (zamjena - Marina Pejanović)
4. Marija Kovačević (zamjena - Iva Grubišić)
5. Ena Tomičić (zamjenica)
6. Martina Gavran (zamjena - Ana Galić)
7. Krešimir Vidačić (zamjena - Oktavija Flanjak)
8. Monika Vidović (zamjenica)
9. Marta Budrovac (zamjena - Ana Čolaković)
10. Josipa Grgurić (zamjena - Katarina Kostelac)
11. Iva Slivka (zamjenica)