Studentski zbor

Predsjednik: Igor Ilić
Potpredsjednica: Monika Vidović
Pravobranitelji: Martina Gavran (za Slavonski Brod), Sara Križanović (za Osijek)

Članovi Studentskog zbora:

 1. Igor Ilić (predsjednik)
 2. Monika Vidović (zamjenica predsjednika)
 3. Marija Đaković
 4. Ivona Dujček
 5. Ines Pernička
 6. Martina Martić
 7. Anabela Tutek
 8. Nikolina Jozić
 9. Tamara Milašinović
 10. Mirjana Paulić
 11. Tihana Novoselac
 12. Tomas Tadić
 13. Doris Jelić