Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Centar za karijerni razvoj studenata (CKRS FOOZOS)
Cara Hadrijana 10
31000 Osijek, Hrvatska
E-mail: karijera@foozos.hr
Tel: ++385 (0)31 321-700, 321-742
Fax: ++385 (0)31 321-899

Kontakt
Kontaktirajte nas putem sljedećeg kontakt obrasca

Centar za karijerni razvoj studenata