Tradicija obučavanja učitelja povezana s razvojem osnovnoškolskoga (pučkoga) obrazovanja  datira od 1874. Zapravo se, prema Zakonu o ustroju pučkih škola i preparandija za pučko učiteljstvo u Slavoniji i Hrvatskoj, 1874. školovanje učitelja podiže na trogodišnje, a 1888. na četverogodišnje školovanje. Sustavna institucionalna izobrazba učitelja u Osijeku traje neprekidno od 1893. kada je osnovana Učiteljska škola. Ta je ugledna odgojno-obrazovna ustanova odigrala značajnu ulogu u školovanju učitelja te razvoju prosvjete u Osijeku, Slavoniji i Republici Hrvatskoj. Duboko se ukorijenila u djelovanje prosvjetnih ustanova koje su se razvile na njezinim temeljima. Akademske godine 1961./1962. započela je s radom Pedagoška akademija koja je akademske godine 1977./1978. prerasla u Pedagoški fakultet.

Posljednjih desetljeća izobrazba učitelja na ovim prostorima upućuje na promjene koje su se tijekom godina događale. Kako je Republika Hrvatska već devedesetih godina 20. st. počela usklađivati svoj sustav s europskim, 1994.  dvogodišnji studij razredne nastave preustrojava se u četverogodišnji sveučilišni učiteljski studij.

Akademske godine 1998./1999. obrazovanje učitelja i odgojitelja preuzima novoosnovana Visoka učiteljska škola. Učiteljski je studij, od tada kao četverogodišnji stručni studij, sljedećih godina dopunjen s pojačanim programima iz predmeta: povijest, informatika, engleski i njemački jezik. Akademske godine 1999./2000. upisana je i prva generacija studenata na dislociranom Učiteljskom studiju u Slavonskome Brodu.

Akademske godine 2005./2006.  izvršena je statusna promjena Visoke učiteljske škole i njezino prerastanje u Učiteljski fakultet u Osijeku.

Daljnjim ustrajnim radom usustavljen je sveučilišni studijski program za odgojitelje te je akademske 2009./10. godine upisana prva generacija studenata Sveučilišnog preddiplomskog studija ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Iste se godine osniva Odsjek za cjeloživotno obrazovanje i pokreće pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička izobrazba za buduće sveučilišne nastavnike na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

U nastavnom smislu, iskorak predstavlja 2005. godina u kojoj počinje provedba suvremenih studija usklađenih s Bolonjskom deklaracijom na svim razinama – sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju.

Učiteljski fakultet mijenja 11. rujna 2014. godine naziv u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

 

Misija

Znamo da se budućnost stvara već danas, stoga obrazujemo kompetentne, mudre, odgovorne i pouzdane stručnjake za rad u odgojno-obrazovnim ustanovama. U interdisciplinarnome okruženju učimo, istražujemo, poučavamo, surađujemo i stvaramo nove prilike.

Vizija

Predani nasljeđu obrazovanja za sve, bit ćemo snažan i prepoznatljiv partner u razvoju društva znanja na lokalnoj i globalnoj razini.