Voditeljica Odsjeka:

doc. dr. sc. Ivana Marinić

Ime i prezime

dr. sc. Ivana Marinić

Zvanje

Docentica

e-mail

imarinic@foozos.hr

Broj ureda

66

Istraživački interesi

figurativni jezik i misao; usvajanje engleskog kao stranog jezika

 

Ivana Marinić predavala je engleski jezik u osnovnoj školi deset godina pri čemu je dio tog staža provela usavršavajući se i djelujući na području dramske pedagogije, obrazovanja odraslih i učenika s poremećajima u ponašanju te rada s djecom s posebnim potrebama. Bila je mentorica studentima engleskoga jezika s Filozofskoga fakulteta u Osijeku i mentorica pripravnicima do stručnoga ispita. Objavila je tri dramska teksta za djecu u aktualnim udžbenicima Školske knjige „Snaga riječi“.

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti sudjeluje u izvedbi nastave kolegija Govor i izgovor u ranom učenju engleskog jezika, Fonologija engleskog jezika, Govorne vježbe engleskoga jezika I i II, Engleski jezik ranog i predškolskog obrazovanja te Jezik i filozofija obrazovanja. Sudjelovala je u projektu Filozofskoga Fakulteta u Osijeku „Analiza interferencija u prevođenju gramatičkih struktura s engleskog na hrvatski jezik u književnosti, medijima i marketingu“. Članica je organizacijskoga odbora 8. međunarodnog znanstvenog skupa Dijete i jezik danas, u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (Osijek, 1.-2. prosinca 2017.). Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) i Hrvatskog udruženja profesora engleskoga jezika (HUPE). Jedna je od autorica serije udžbenika Školske knjige za engleski jezik Footsteps.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Ivana Marinić

Članovi Odsjeka:

doc. dr. sc. Mirna Erk

Ime i prezime

dr. sc. Mirna Erk

Zvanje

Docentica

e-mail

merk@foozos.hr

Broj ureda

61

Istraživački interesi

Ovladavanje inim jezicima, socio-kognitivna teorija OVIJ-a, faktor dobi, jezični unos i interakcija.

 

Mirna Erk u Osijeku je 1995. godine završila studij engleskog i njemačkog jezika i književnosti (Pedagoški fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku).  Od  1999. godine radi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (prethodno Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku, odnosno Učiteljskom fakultetu u Osijeku). Na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu u Zagrebu, doktorirala je 2013. godine. Do 2020. godine radila je na mjestu više predavačice te je bila usmjerena na stručni rad i aktivnosti objavljivanja stručnih radova, izlaganja na stručnim skupovima i aktivima za nastavnike stranih jezika, vođenje radionica za nastavnike stranih jezika, organizacije ljetnih škola i predavanja domaćih i stranih izlagača (u okvirima  djelovanja osječke podružnice Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika). Od listopada 2020. godine u znanstveno-nastavnom je zvanju te je sada većinom usmjerena na znanstveni rad. Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku vodi kolegije Teorije učenja i usvajanja jezika, Rano poučavanje engleskog jezika, Metodičke vježbe engleskog jezika, također i kolegije engleskog jezika kao jezika struke. Pod njenim mentorstvom izrađeno je 15 diplomskih radova. Do sada je sudjelovala u četiri projekta, od čega  su dva bila  međunarodna znanstveno-istraživačka projekta. Izlagala je na tridesetak međunarodnih skupova, tri puta kao pozvani predavač. Objavljuje znanstvene, pregledne i stručne radove o temama povezanim s ulogom dobi u procesu ovladavanja stranim jezikom i uvjetima u kojima se ovladava engleskim jezikom u RH, s naglaskom na vanjske čimbenike stranojezičnog razvoja.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Mirna Erk

doc. dr. sc. Darija Kuharić
doc. dr. sc. Ivana Moritz
doc. dr. sc. Zvjezdana Penava Brekalo
dr. sc. Ksenija Benčina, viša lektorica
Sara Ćavar, asistentica
Ivan Včev, asistent