Voditeljica Odsjeka:

doc. dr. sc. Ivana Moritz

Ime i prezime

dr. sc. Ivana Moritz

Zvanje

Docentica

e-mail

imoritz@foozos.hr, moritz.ivana@gmail.com

Broj ureda

61

Istraživački interesi

kognitivna lingvistika, frazeologija engleskoga jezika

 

Osnovnu i srednju školu (I. gimnazija Osijek) završila je u Osijeku. Godine 1999. diplomirala je na Pedagoškome fakultetu u Osijeku stekavši zvanje profesora engleskoga i njemačkoga jezika s književnošću. Akademske godine 2006./2007. upisala je Poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strrossmayera u Osijeku. Doktorirala je u travnju 2015. godine obranom rada Kognitivna analiza eufemizama u političkom diskursu na engleskom jeziku  i stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja filologije.Radila je u više osnovnih i srednji škola u Osijeku na radnim mjestima profesorice i nastavnice engleskoga i njemačkoga jezika. Školsku godinu 2002./2003. provela je radeći u Rydal Penrhos School u mjestu Colwyn Bay, u sjevernom Walesu, Velika Britanija, na radnom mjestu asistenta u nastavi engleskoga kao stranoga jezika i njemačkoga jezika. Od 1. lipnja 2007. radi kao asistentica, i kasnije viša asistentica, na Učiteljskome fakultetu u Osijeku (današnji Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti).Na Odsjeku za anglistiku i germanistiku Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku sudjeluje u izvedbi nastave više kolegija:Gramatika engleskog jezika 1, Gramatika engleskog jezika 2, Jezične vježbe engleskog jezika 3 i Engleski jezik 3.Sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima iz područja lingvistike, s naglaskom na proučavanju kognitivne lingvistike i frazeologije engleskoga jezika, te objavljuje radove iz istih područja u domaćim i stranim publikacijama.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299616

Članovi Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Željka Flegar

Ime i prezime

dr. sc. Željka Flegar

Zvanje

Izvanredna profesorica

e-mail

zflegar@foozos.hr

Broj ureda

46

Istraživački interesi

Engleski jezik, dječja književnost, dječja medijska kultura, dramska kultura (improvizacijsko kazalište)

 

Željka (Nemet) Flegar završila je studij engleskoga jezika i književnosti  i njemačkog jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeku te 2004. godine doktorirala je na temu Strah od javnog nastupa i improvizacijski teatar na Alpen-Adria-Universität u Klagenfurtu (Austrija). Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti radi od 2005. godine gdje predaje kolegije iz engleskoga jezika, Dječja književnost na engleskom jeziku, Dječja medijska književnost na engleskom jeziku, Dramska radionica na engleskom jeziku i Jezične vježbe engleskog jezika IV. Bavi se istraživanjima iz istih područja, posebnostima i odstupanjima engleskoga jezika u kontekstu književnoga diskursa, povijesnoga razvoja dječje kulture i medijskih adaptacija. Izlaže na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (SAD, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Španjolska) te objavljuje radove u međunarodno priznatim časopisima (International Research in Children's Literature, Cambridge Quarterly, Libri & Liberi). Dobitnica je nagrade Children's Literature Association 2013. godine. Članica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (HIDK). Autorica je sveučilišnog priručnika Kazališna improvizacija, jezik i komunikacija (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016.)

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?q=Flegar%2C+%C5%BDeljka+%28276861%29&by=author

doc. dr. sc. Manuela Karlak
doc. dr. sc. Ivana Marinić
doc. dr. sc. Lana Mayer
Ksenija Benčina, viša lektorica
dr. sc. Mirna Erk, viša predavačica

O odsjeku

Odsjek za anglistiku i gemanistiku osnovan je 1. listopada 2019. godine. Znanstveni i istraživački interes članica Odsjeka u području je jezika, književnosti, medijske kulture, ranog učenja i poučavanja engleskog i njemačkog jezika. Područje poučavanja nastavnika Odsjeka uključuje jezične, književne i metodičke predmete engleskog i njemačkog jezika na svim studijskim programima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Članice Odsjeka sudjeluju u osuvremenjivanju postojećih i osmišljavanju novih kolegija iz navedenih područja te su autorice brojnih radova u međunarodnim časopisima te sudionice niza znanstvenih i stručnih konferencija, a uključene su i u rad nekoliko projekata. Potrebno je istaknuti brojne aktivnosti članica Odsjeka u području popularizacije znanosti na Festivalu znanosti.

Članice Odsjeka za anglistiku i germanistiku aktivno sudjeluju u organizaciji Međunarodnog znanstvenog skupa Dijete i jezik danas, koji se održavaju svake dvije godine i u čijem radu sudjeluju znanstvenici iz zemlje iz inozemstva te rezultiraju domaćim i stranim publikacijama.

Odsjek okuplja sedam članica.