Reakreditacija

Postupak reakreditacije visokih učilišta proveden je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 7. do 8. travnja 2014. godine temeljem godišnjeg plana Agencije za znanost i visoko obrazovanje za akademsku 2013./14. godinu. Akreditacijskom preporukom koju je u listopadu 2014. godine donijela Agencija za znanost i visoko obrazovanje, ocijenjena je kvaliteta na temelju sedam standarda.

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
HR-31000 Osijek
Cara Hadrijana 10, PP 330

Telefon: +385 (0)31 321-700
Fax: +385 (0)31 321-899
E-mail: helpdesk@foozos.hr
IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575
OIB: 28082679513
Matični broj ustanove: 1404881

Pratite nas na Facebooku