Reakreditacija 2020.

 

 

Standardi za sveučilišta i sastavnice

Plan reakreditacije za 2020.godinu

 

 

Reakreditacija 2014.

 

Postupak reakreditacije visokih učilišta proveden je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti od 7. do 8. travnja 2014. godine temeljem godišnjeg plana Agencije za znanost i visoko obrazovanje za akademsku 2013./14. godinu. Akreditacijskom preporukom koju je u listopadu 2014. godine donijela Agencija za znanost i visoko obrazovanje, ocijenjena je kvaliteta na temelju sedam standarda.