Sveučilišni tjedan karijera studenata održavat će se od 13.-17.5.2019. godine na sastavnicama Fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i ispred Studentskog doma u Campusu.

Centar za karijerni razvoj studenata