Djelatnost

Ured za osiguravanje kvalitete

Ured za osiguravanje kvalitete je ustrojbena jedinica Fakulteta, koja djeluje usklađeno s Centrom za unapređivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Ured se ustrojava za osiguravanje, unapređivanje i praćenje kvalitete visokog obrazovanja. Zadaće Ureda za kvalitetu su:

  • davanje inicijative i provođenje razvojnih programa, definiranje standarda i kriterija Centra za kvalitetu sa svrhom kontinuiranog osiguravanja i unapređivanja kvalitete,
  • sudjelovanje u postupcima unutarnjeg i vanjskog vrednovanja te razvijanje metoda za istraživanje različitih aspekata kvalitete obrazovanja,
  • prikupljanje podataka za analize koje provodi Centar za kvalitetu,
  • poticanje stručnog usavršavanja nastavnika, suradnika i administrativnog osoblja u području kvalitete u suradnji s Centrom za kvalitetu,
  • sustavno provođenje i praćenje indikatore kvalitete,
  • sudjelovanje u raspravama o kvaliteti, širenju kulture kvalitete u akademskoj i neakademskoj javnosti.

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
HR-31000 Osijek
Cara Hadrijana 10, PP 330

Telefon: +385 (0)31 321-700
Fax: +385 (0)31 321-899
E-mail: helpdesk@foozos.hr
IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575
OIB: 28082679513
Matični broj ustanove: 1404881

Pratite nas na Facebooku