Unutarnja prosudba

U lipnju 2018. godine izrađeno je Izvješće o funkcioniranju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2017./18. godini (UNI-OB-8-12). Rezultate unutarnjih prosudbi svih sastavnica Sveučilišta objedinio je Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Preventivne radnje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti nisu pokrenute, a svi segmenti razvijenosti sustava upravljanja kvalitetom pozitivno su ocijenjeni.

Izvor: Izvješće o funkcioniranju i učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom (Centar za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, studeni 2018.)

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
HR-31000 Osijek
Cara Hadrijana 10, PP 330

Telefon: +385 (0)31 321-700
Fax: +385 (0)31 321-899
E-mail: helpdesk@foozos.hr
IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575
OIB: 28082679513
Matični broj ustanove: 1404881

Pratite nas na Facebooku