Unutarnja prosudba SUK-a svih sastavnica Sveučilišta u Osijeku provedena je od strane sveučilišnog Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja tijekom lipnja i srpnja 2023. godine putem obrasca Unutarnje prosudbe sustava upravljanja kvalitetom za akademsku 2022./2023. godinu za znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavnu sastavnicu kao i za ostale sastavnice. Prosudba je provedena za akademsku 2022./2023. godinu s ciljem evaluacije postojećeg stanja SUK-a.

U lipnju 2023. godine izrađeno je Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava upravljanja kvalitetom na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2022./23. godini. Obrazac unutarnje prosudbe za akademsku 2022./2023. godinu mijenjan je u odnosu na obrasce prethodnih akademskih godina s ciljem praćenja novih i značajnih parametara koji definiraju SUK i kao takvi ga unaprjeđuju. Rezultate unutarnjih prosudbi svih sastavnica Sveučilišta objedinio je Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Preventivne radnje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti nisu pokrenute, a svi segmenti razvijenosti sustava upravljanja kvalitetom pozitivno su ocijenjeni.

Tabličnim prikazom obuhvaćeno je 4 trenutno najbitnijih područja SUK-a koja su, između ostalih, prosuđivana unutarnjom prosudbom.