Voditeljica Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Tijana Borovac

Ime i prezime

dr. sc. Tijana Borovac

Zvanje

Izvanredna profesorica

e-mail

tborovac@foozos.hr

Broj ureda

49

Istraživački interesi

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, igra, projektno učenje, vođenje u predškolskim ustanovama, profesionalno usavršavanje odgojitelja , ICT u dječjem vrtiću

 

Osnovnu i srednju školu (Jezična gimnazija) završila je u Osijeku. Godine 2002. diplomirala je na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku stekavši zvanje odgojitelj predškolske djece. Tijekom školovanja, 2000. godine dobila je Rektorovu nagrada za izniman uspjeh na studiju. Godine 2004. diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer marketing management stekavši zvanje diplomirani ekonomist. Doktorirala je u studenom 2014. godine obranom rada Socijalna interakcija djece u dobno mješovitim skupinama ustanova ranoga i predškolskoga odgoja  na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju pedagogije smjer Rani odgoj i obrazovanje u obiteljskom i institucionalnom okruženju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja društvenih znanosti, polja pedagogije. Od 2000. do 2001.  godine radila je u humanitarnoj organizaciji Catholic Relief Services,  na radnom mjesto asistentice na projektu „Partnerstvo  roditelja i škole“.

Od 2001.do 2003.godine radila je u firmi Heinrich Hirdes GmBH na radnom mjesto asistentice projektnog managera, obavljajući administrativne poslove.

Od 2003. do 2007.godine  radila je u Udruzi za rad s mladima „Breza“, Osijek na radnom mjestu projektnog koordinatora, pišući projekte namijenjene djeci i mladima.

 Od 1.6.2007. zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana opća pedagogija.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Tijana Borovac


 

 

Članovi Odsjeka:

prof. dr. sc. Edita Borić

Ime i prezime

dr. sc. Edita Borić

Zvanje

Redovita profesorica u trajnom izboru

e-mail

eboric@foozos.hr, editaboric@yahoo.com

Broj ureda

45

Istraživački interesi

metodika prirode i društva i biologije, istraživačka nastava, cjeloživotno učenje, kulturna baština, nastava usmjerena učinka, IKT

O profesoru (na pola stranice)

Magistrirala na PMF-u u Zagrebu mikrobiologiju. Doktorirala na Biotehničkom fakultetu Univerze v Ljubljani iz područja biologija - metodika biologije. Redoviti profesor na Fakultetu za odgoj i obrazovanje u Osijeku iz Društvenih znanosti, pedagogija, posebne pedagogije. Predaje kolegije Metodika prirode i društva, Istraživačka nastava prirode i društva, Istraživanje u prirodi, Metodika visokoškolske nastave, Refleksivna praksa. Pohađala edukacije:  rad sa studentima s invaliditetom, vanjski auditori sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima, terapija igrom, dječji emocionalni razvoj i podrška, rad s djecom s posebnim potrebama i komunikacija s roditeljima.

Držala predavanja 2017. kao  gostujući profesor u okviru projekta „Involvement of visiting foreign experts and university teachers in the pedagogical process as a pillar of quality development process of internationalization of the University of Maribor”, kojeg sufinancira EU i  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vodila projekteUsmjerenost nastave prirode i društva na razine postignuća učenika i Poticanje ekološkoga obrazovanja mladih u Istočnoj Slavoniji. Voditeljica bilateralnog projekta Kulturna baština u primarnom obrazovanju Slovenije i Hrvatske" BI-HR/16-17-014.

 

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

CROSBI Edita Borić

prof. dr. sc. Tena Velki
izv. prof. dr. sc. Alma Škugor
doc. dr. sc. Dunja Jurić Vukelić
doc. dr. sc. Aleksandra Krampač-Grljušić
doc. dr. sc. Dragana Mamić
doc. dr. sc. Željko Rački
doc. dr. sc. Dražen Rastovski
doc. dr. sc. Marinela Rosso
doc. dr. sc. Ida Somolanji Tokić
doc. dr. sc. Ljiljana Širić
dr. sc. Daria Župan Tadijanov, viša predavačica
Jurica Lovrinčević, viši predavač
Ivana Borić Letica, asistentica
Nikolina Jozić, asistentica
Marta Zečević Berbić, asistentica

O Odsjeku

Odsjek za društvene znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je ustrojbena jedinica koju zajedno čine znanstvenici i edukatori iznimnih znanstvenih postignuća i snažne dijeljene odgojne i obrazovne uključenosti u zajednicu. Glavno je obilježje svih članova odsjeka fokusirano usmjerenje prema nastavnoj i znanstvenoj izvrsnosti, što je iz godine u godinu vidljivo u izvrsnim ocjenama od strane studenata, ali i kontinuiranim angažmanima svih članova Odsjeka na stručnim i znanstvenim fakultetskim, sveučilišnim, državnim i međunarodnim projektima. Članovi su odsjeka redovito organizatori i nositelji, ali i članovi povjerenstava državnih stručnih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Međunarodna obrazovna i znanstvena iskustva, stručne specijalizacije koje članovi Odsjeka posjeduju i razvijaju kao osobni izbor, kao i nastavnička i znanstvena uspješnost, čine Odsjek za društvene znanosti produktivnom cjelinom znanstvenika i edukatora različitih područja društvenih interesa i snažno razvijajućih ekspertiza na korist zajednice.