Voditelj Odsjeka:

doc. dr. sc. Željko Rački

Ime i prezime

dr. sc. Željko Rački

Zvanje

Docent

Voditelj Odsjeka za društvene znanosti

e-mail

zracki@foozos.hr

Broj ureda

51

Istraživački interesi

Psihologija obrazovanja, Psihologija darovitosti, Psihologija kreativnosti

 

Doc. dr. sc. Željko Rački, ECHA Specialist in Gifted Education, od Hrvatske psihološke komore je licencirani psiholog sa šesnaest godina iskustva rada u osnovnoškolskom i visokoškolskom obrazovanju. Izlagao je na 60 znanstvenih i stručnih skupova te je objavio više znanstvenih, stručnih i popularnih radova. Djelovao je kao voditelj Sekcije za školsku psihologiju Društva psihologa Osijek, stručni je suradnik Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće i redoviti suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZO) u obrazovanju odgojitelja, učitelja i psihologa. Dobitnik je žirirane međunarodne nagrade pod naslovom 2016 ATEE Award za znanstveni rad o promicanju obrazovanja učitelja. Koordinator je projekta Centar izvrsnosti Osijek o obrazovanju darovitih osnovnoškolskih učenika Grada Osijeka u 2017./18. te 2018./2019. godini. Organizator je niza volonterskih humanitarnih aktivnosti u zajednici s više od tisuću sati rada. Član je Hrvatske psihološke komore, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Hrvatskoga planinarskog društva “Bršljan-Jankovac” i European Council for High Ability (ECHA) za koji djeluje kao nacionalni dopisnik.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=305984

 

 

Name and surname

Željko Rački, Ph.D.

Title

Assistant Professor

E-mail

zracki@foozos.hr

Office Nr.

51

Research interests

Educational psychology, Psychology of giftedness, Psychology of creativity

 

Željko Rački, Ph.D., ECHA Specialist in Gifted Education, is an Assistant Professor of Educational Psychology, and Psychology of Giftedness, at the Faculty of Education in Osijek (European Talent Point), Croatia, Europe. As a licensed psychologist, he coordinates the Center of Excellence in Osijek, a program for the gifted primary school students aged 10–15 (https://centarizvrsnostiosijek.eu/). He is a member of the Croatian Psychological Chamber, the Croatian Psychological Society, and the European Council for High Ability. Current research and professional interests include serving as the Head of the Organising Committee of the 1st Thematic ECHA Conference in Dubrovnik, Croatia, Europe (https://echathematic2019.info/).

List of publications (CROSBI link)

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=305984

Članovi Odsjeka:

prof. dr. sc. Edita Borić

Ime i prezime

dr. sc. Edita Borić

Zvanje

Redovita profesorica

e-mail

eboric@foozos.hr, editaboric@yahoo.com

Broj ureda

45

Istraživački interesi

metodika prirode i društva i biologije, istraživačka nastava, cjeloživotno učenje, kulturna baština, nastava usmjerena učinka, IKT

O profesoru (na pola stranice)

Magistrirala na PMF-u u Zagrebu mikrobiologiju. Doktorirala na Biotehničkom fakultetu Univerze v Ljubljani iz područja biologija - metodika biologije. Redoviti profesor na Fakultetu za odgoj i obrazovanje u Osijeku iz Društvenih znanosti, pedagogija, posebne pedagogije. Predaje kolegije Metodika prirode i društva, Istraživačka nastava prirode i društva, Istraživanje u prirodi, Metodika visokoškolske nastave, Refleksivna praksa. Pohađala edukacije:  rad sa studentima s invaliditetom, vanjski auditori sustava osiguranja kvalitete na visokim učilištima, terapija igrom, dječji emocionalni razvoj i podrška, rad s djecom s posebnim potrebama i komunikacija s roditeljima.

Držala predavanja 2017. kao  gostujući profesor u okviru projekta „Involvement of visiting foreign experts and university teachers in the pedagogical process as a pillar of quality development process of internationalization of the University of Maribor”, kojeg sufinancira EU i  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Vodila projekteUsmjerenost nastave prirode i društva na razine postignuća učenika i Poticanje ekološkoga obrazovanja mladih u Istočnoj Slavoniji. Voditeljica bilateralnog projekta Kulturna baština u primarnom obrazovanju Slovenije i Hrvatske" BI-HR/16-17-014.

 

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=141754Name and surname

Edita Borić, Ph.D.

Title

Full Professor

E-mail

eboric@foozos.hr, editaboric@yahoo.com

Office number

45

Research interests

nature and society methodology and biology, research teaching, lifelong learning, cultural heritagestudent-centered learning , ICT

 

Professor of biology and chemistry, PhD in teaching methods of biology from Slovenia. Teaching methodology of lifelong learning, outcomes and competencies of teachers, student-centered learning, teaching methods, etc. Expert in learining outcomes and outdoor research teaching. Gives lectures within Pedagogical–psychological-didactical-and-methodological training for assistants at the University in Osijek. Held numerous lectures for students, teaching assistants and teachers of different Universities. Participated in education for external auditors of the quality assurance system in higher education institutions. Participated in numerous international scientific conferences in Croatia and abroad.

Has certificate for external auditors of the insurance system for the quality in higher education institutions organized by the Agency for Science and Higher Education.

Held lectures in 2017 as visiting professor under the project “Involvement of visiting foreign experts and university teachers in the pedagogical process as a pillar of quality development process of internationalization of the University of Maribor“ co-funded by the EU and the Ministry of Education, Science and Sports.

She was a leader of the numerous scientific projects (national and international, Orientation of teaching Nature and society to student achievement levels; „Cultural Heritage in Primary Education of Slovenia and Croatia" BI-HR/16-17-014.).

List of publications (CROSBI link)

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=141754

izv. prof. dr. sc. Tena Velki, prodekanica za znanost
doc. dr. sc. Tijana Borovac
doc. dr. sc. Lara Cakić
doc. dr. sc. Ivana Sekol
doc. dr. sc. Alma Škugor
dr. sc. Ida Somolanji Tokić, poslijedoktorandica

O Odsjeku

Odsjek za društvene znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti je ustrojbena jedinica koju zajedno čine znanstvenici i edukatori iznimnih znanstvenih postignuća i snažne dijeljene odgojne i obrazovne uključenosti u zajednicu. Glavno je obilježje svih članova odsjeka fokusirano usmjerenje prema nastavnoj i znanstvenoj izvrsnosti, što je iz godine u godinu vidljivo u izvrsnim ocjenama od strane studenata, ali i kontinuiranim angažmanima svih članova Odsjeka na stručnim i znanstvenim fakultetskim, sveučilišnim, državnim i međunarodnim projektima. Članovi su odsjeka redovito organizatori i nositelji, ali i članovi povjerenstava državnih stručnih i međunarodnih znanstvenih konferencija. Međunarodna obrazovna i znanstvena iskustva, stručne specijalizacije koje članovi Odsjeka posjeduju i razvijaju kao osobni izbor, kao i nastavnička i znanstvena uspješnost, čine Odsjek za društvene znanosti produktivnom cjelinom znanstvenika i edukatora različitih područja društvenih interesa i snažno razvijajućih ekspertiza na korist zajednice.