Na poslijediplomski specijalistički studij Inkluzivnog odgoja i obrazovanja mogu se upisati:

 • diplomirani učitelji/učiteljice koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te učitelji/učiteljice koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij (magistri primarnog obrazovanja)
 • diplomirani odgojitelji koji su završili sveučilišni diplomski studij Ranogai predškolskog odgoja i obrazovanja (magistri ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja)
 • diplomirani psiholozi/profesori psihologije koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te psiholozi koji su završili diplomski studij psihologije (magistri struke)
 • diplomirani pedagozi koji su studij završili premaobrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te pedagozi koji su završili diplomski studij pedagogije (magistri struke)
 • diplomirani rehabilitatori koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te rehabilitatori koji su završili diplomski studij rehabilitacije (magistri struke)
 • diplomirani logopedi koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te logopedi koji su završili diplomski studij logopedije (magistri struke)
 • diplomirani socijalni pedagozi koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te socijalni pedagozi koji su završili diplomski studij socijalne psihologije (magistri struke)
 • diplomirani socijalni radnici koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te socijalni radnici koji su završili diplomski studij socijalnog rada (magistri struke)
 • diplomirani profesori/nastavnici koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te nastavnici/profesori koji su završili diplomski studij bilo kojeg nastavničkog usmjerenja (magistri struke)
 • magistri struke, uz uvjet završenog pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI)
 

a koje su prethodno, temeljem razredbenog postupka, stekli pravo upisa na studij.